Aksjonskort 4004 - Lundamo togene 410-412 forsinket (kryssing Ler)

Aksjonskort 4004 - Lundamo, togene 410-412 forsinket (kryssing Ler).

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Togleder skal ta en så tidlig avgjørelse som mulig om kryssing Ler.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
TogserieTiltakMerknad
410-412Spor 2 Ler. Ingen avstigning eller påstigning Ler. Togene 425/433 prioriteres.
Taxi Ler-Lundamo.
Taxi Lundamo-Ler.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.