Aksjonskort 4002 - Verdal nordgående lokaltog forsinket(kryssing Bergsgrav)

Aksjonskort 4002 - Verdal, nordgående lokaltog forsinket (kryssing Bergsgrav).

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringene.
  • Togleder skal ta en så tidlig avgjørelse som mulig om kryssing Bergsgrav.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
TogserieTiltakMerknad
421-449Spor 2. Bergsgrav.
Ingen avstigning eller påstigning Bergsgrav.
Taxi Bergsgrav – Verdal.
Taxi Verdal – Bergsgrav.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.