Aksjonskort 4001 - Meråkerbanen stengt

Aksjonskort 4001 - Meråkerbanen stengt, kjøring til Stjørdal.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
TogserieTiltakMerknad
1771/1772, man-fre.1771 innstilles Hell-Storlien.
1772 innstilles Storlien-Heimdal.
Ekstra rute Hell-Stjørdal.
Tomtog Stjørdal-Trondheim S.
Reisende Hell-Heimdal henvises 430.
1715, man-fre.
Innstilles Man-fre.
Reisende henvises 435.
1771/1772, lør-søn.1771 innstilles Hell-Storlien.
1772 innstilles Storlien-Trondheim S.
Ekstra rute Hell-Stjørdal.
Tomtog Stjørdal-Trondheim S.
1772 kjøres Trondheim S.-Heimdal.
Reisende Hell-Heimdal henvises til 430.
1715, lør-søn.Tomtog Trondheim
M.-Heimdal.
1715 kjøres.
1773/1774, man-fre.1773 innstilles Hell-Storlien.
1774 innstilles Storlien-Heimdal.
Ekstra rute Hell-Stjørdal.
Tomtog Stjørdal-Trondheim S.
Reisende Hell-Heimdal henvises 448.
1773/1774, lør-søn.1773 innstilles Hell-Storlien.
1774 innstilles Storlien-Hell.
Ekstra rute Hell-Stjørdal.
Ekstra rute Stjørdal-Hell.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.