Aksjonskort 4008 - Trondheim S. - Skansen bru sperret

Aksjonskort 4008 - Trondheim S. – Skansen bru stengt.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder, txp Trondheim og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Kontinuerlig dialog mellom togleder, txp Trondheim, jernbaneforetakene og toginfo.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1771, 1772, 1773, 1774 Innstilles Heimdal – Trondheim S. - Heimdal. Kjøres i rute fra Trondheim S.
41-47, 405-406 Innstilles Trondheim S. – Heimdal – Trondheim S. Ved lengre varighet må Støren vurderes som snu stasjon pga infrastrukturkapasitet.
10406/407-419 Innstilles Trondheim S. – Marienborg Hp. Venter på buss/taxi på Marienborg Hp.
1700-1737,
421-457
Innstilles Trondheim M.- Trondheim S. - Leangen. Kjøres over Stavne-Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen. Lerkendal i tidspunkt for innsatstogene. Innsatstogene vurderes innstilt Marienborg - Lerkendal.
Godstog Holdes tilbake (kjøres forsinket. Eventuelt innstilles.
20471, 20475 Innstilles.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.