Aksjonskort 4003 - Stjørdal nordgående lokaltog forsinket(kryssing Hell)

Aksjonskort 4003 - Stjørdal, nordgående lokaltog forsinket (kryssing Hell).

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Togleder skal ta en så tidlig avgjørelse som mulig om kryssing Hell.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
421-453 Spor 2 eller 3 Hell. Ingen avstigning eller påstigning på Hell. Taxi Hell-Værnes.
Taxi Værnes-Hell.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.