Aksjonskort 4007 - Trondheim S. - Nidelv bru sperret

Aksjonskort 4007 - Trondheim S. – Nidelv bru sperret.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder, txp Trondheim og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Kontinuerlig dialog mellom togleder, txp Trondheim, jernbaneforetakene og toginfo.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1771, 1772, 1773, 1774 Innstilles Trondheim M. – Trondheim S. – Leangen. Kjøres over Stavne – Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen.
1701, 1760, 421-457 Innstilles Leangen – Trondheim S. Trondheim M. – Trondheim S. Kjøres over Stavne – Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen med stopp Lerkendal i tidspunkt for innsatstogene. Innsatstogene vurderes innstilt Marienborg - Lerkendal
471, 472, 475, 476, 477, 478 Innstilles Trondheim S. – Leangen. Kjøres over Stavne – Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen.
11721/1722,
10415/416
Innstilles Trondheim S.-Ranheim-Trondheim S. Henvises til 438/ 440 fra Rotvoll og Leangen. Lilleby og Lademoen avvikshåndteres med alternativ transport.
Godstog Holdes tilbake (kjøres forsinket. Eventuelt innstilles.
20471, 20475 Innstilles.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.