Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
aksjonskort:trafikk_nord:aksjonskort_11_manglende_kjoretoy_til_tog_1708_trondheim_s_-_heimdal [2019/10/09 07:59]
marianne.blikken@banenor.no Nytt aksjonskort - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal
aksjonskort:trafikk_nord:aksjonskort_11_manglende_kjoretoy_til_tog_1708_trondheim_s_-_heimdal [2019/12/12 07:58] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert aksjonskort 4011 for R20
Linje 1: Linje 1:
-====== Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal ======+====== Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708-1771-1772-1715 Trondheim S - Heimdal ======
  
   * Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.    * Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene. 
-  * Skrive kunngjøringene.+  * Skrive kunngjøringer.
   * Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.   * Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
  
-^ Togserie          ^ Tiltak                                                                                                                                                                    ^ Merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +^ Togserie       ^ Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ 
-| 1708, man.-fre.   | Innstilles Trondheim S - Heimdal                                                                                                                                          | Taxi Trondheim S - Heimdal                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     +| 1708, man-fre  | Innstilles Trondheim S - Heimdal                                                                                                                                                                                                                                                           | Taxi Trondheim S - Heimdal                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-411, man- fre 411 innstilles Heimdal Trondheim S. 1771 kjøres i rute fra Heimdal med kjøretøy fra 411 til Trondheim S. 1771 stopper ekstra for av- og påstigning på Selsbakk stasjon Kjøretøy fra 1757 benyttes til 1771 fra Trondheim S til Storlien osv. 1771 kjøres inn til samme plattform/ spor på Trondheim S som 1771 kjøres fra pga overgang.                                                                                                                                         | Tog 411 innstilles etter avgang Melhus Skysstasjon. Dette pga feil info monitorer på stasjonene.  | +1771, man-fre Innstilles Heimdal – Trondheim S. \\ \\ \\ \\ \\ \\ Kjøretøy fra 1757 benyttes fra Trondheim S i turnering 1771-1772-1715. \\ \\ 411 kjøres inn til samme plattform/ spor på Trondheim S som 1771 kjøres fra pga overgang.\\ \\ Ved forsinkelse på 411 skal 1771 gå rute fra Trondheim.  | Reisende til tog 1771 henvises til tog 411 fra Heimdal til Trondheim S med overgang til tog 1771\\ \\ \\ \\ \\ 1757 skal ta med kunder til tog 1771 fra Marienborg og Skansen\\ \\ \\ \\ \\ \\ Dersom 411 er forsinket henvises kunder til tog 427 fra Trondheim /reisende til Meråkerbanen får taxi fra Stjørdal.  |
-|                                                                                                                                                                                             | Hvis 411 er forsinket og vil få en ankomst til Trondheim S senere enn kl. 08.00 innstilles 1757 fra Marienborg hlp og kjøres i rute for tog 1771 fra Marienborg hlpDet kjøres en maxitaxi fra Heimdal til Hommelvik med reisende fra Heimdal til tog 1771. Øvrige reisende fra Heimdal tar neste tog.  | Tog 1771 innstilles Heimdal - Marienborg. 1757 innstilles Marienborg - Trondheim S.                 |+