Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

aksjonskort:trafikk_nord:aksjonskort_11_manglende_kjoretoy_til_tog_1708_trondheim_s_-_heimdal [2019/10/09 07:47]
marianne.blikken@banenor.no opprettet
aksjonskort:trafikk_nord:aksjonskort_11_manglende_kjoretoy_til_tog_1708_trondheim_s_-_heimdal [2019/10/09 07:59] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Nytt aksjonskort - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal
Linje 3: Linje 3:
   * Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene. ​   * Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene. ​
   * Skrive kunngjøringene.   * Skrive kunngjøringene.
-  * Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder. ​+  * Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
  
-^Togserie^Tiltak^Merknad^ +^ Togserie ​         ^ Tiltak ​                                                                                                                                                                   ^ Merknad ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ​| ​                                                                                                    | 
-|421-449|Spor 2Bergsgrav\\ Ingen avstigning eller påstigning ​Bergsgrav. |Taxi Bergsgrav – Verdal\\ Taxi Verdal – Bergsgrav. | |+1708, man.-fre.   | Innstilles Trondheim S - Heimdal ​                                                                                                                                         | Taxi Trondheim S - Heimdal ​                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| ​                                                                                                    | 
 +411, man- fre | 411 innstilles Heimdal - Trondheim S. 1771 kjøres i rute fra Heimdal med kjøretøy fra 411 til Trondheim S. 1771 stopper ekstra for av- og påstigning ​på Selsbakk stasjon ​ | Kjøretøy fra 1757 benyttes til 1771 fra Trondheim S til Storlien osv. 1771 kjøres inn til samme plattform/ spor på Trondheim S som 1771 kjøres fra pga overgang                                                                                                                                        ​Tog 411 innstilles etter avgang Melhus SkysstasjonDette pga feil info i monitorer på stasjonene | 
 +|                   ​| ​                                                                                                                                                                          | Hvis 411 er forsinket og vil få en ankomst til Trondheim S senere enn kl. 08.00 innstilles 1757 fra Marienborg hlp og kjøres i rute for tog 1771 fra Marienborg hlp. Det kjøres en maxitaxi fra Heimdal til Hommelvik med reisende fra Heimdal til tog 1771. Øvrige reisende fra Heimdal tar neste tog.  | Tog 1771 innstilles Heimdal - Marienborg. 1757 innstilles Marienborg - Trondheim S.                 |