Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708-1771-1772-1715 Trondheim S - Heimdal

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1708, man-fre Innstilles Trondheim S - Heimdal Taxi Trondheim S - Heimdal
1771, man-fre Innstilles Heimdal – Trondheim S.

Kjøretøy fra 1757 benyttes fra Trondheim S i turnering 1771-1772-1715.

411 kjøres inn til samme plattform/ spor på Trondheim S som 1771 kjøres fra pga overgang.

Ved forsinkelse på 411 skal 1771 gå i rute fra Trondheim.
Reisende til tog 1771 henvises til tog 411 fra Heimdal til Trondheim S med overgang til tog 1771.
1757 skal ta med kunder til tog 1771 fra Marienborg og Skansen.

Dersom 411 er forsinket henvises kunder til tog 427 fra Trondheim /reisende til Meråkerbanen får taxi fra Stjørdal.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.