Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringene.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1708, man.-fre. Innstilles Trondheim S - Heimdal Taxi Trondheim S - Heimdal
411, man. - fre. 411 innstilles Heimdal - Trondheim S. 1771 kjøres i rute fra Heimdal med kjøretøy fra 411 til Trondheim S. 1771 stopper ekstra for av- og påstigning på Selsbakk stasjon Kjøretøy fra 1757 benyttes til 1771 fra Trondheim S til Storlien osv. 1771 kjøres inn til samme plattform/ spor på Trondheim S som 1771 kjøres fra pga overgang. Tog 411 innstilles etter avgang Melhus Skysstasjon. Dette pga feil info i monitorer på stasjonene.
Hvis 411 er forsinket og vil få en ankomst til Trondheim S senere enn kl. 08.00 innstilles 1757 fra Marienborg hlp og kjøres i rute for tog 1771 fra Marienborg hlp. Det kjøres en maxitaxi fra Heimdal til Hommelvik med reisende fra Heimdal til tog 1771. Øvrige reisende fra Heimdal tar neste tog. Tog 1771 innstilles Heimdal - Marienborg. 1757 innstilles Marienborg - Trondheim S.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.