Aksjonskort 4010 - Forsinkede tog 471 i Salten

Aksjonskort 4010 – Forsinkede tog 471 til Rognan-Bodø.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
471,
ma-fre.
1791 innstilles Rognan-Bodø. Når 471 er forsinket slik at de kommer i ruta for tog 1791 fra Rognan,
fortsetter tog 471 i rute for 1791 fra Rognan til Bodø med samme stoppmønster som 1791.
Kjøretøy til 1791 kjøres som tomtog fra Rognan snarest etter ankomst tog 1790 fra Rognan til Bodø.
Reisende til tog 1791 henvises til forsinket tog 471.
1791,
ma-fre.
Innstilles Kjøretøy til 1791 kjøres som tomtog fra Rognan snarest etter ankomst tog 1790 fra Rognan til Bodø. Man-fre.
Reisende henvises til forsinket tog 471.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.