Aksjonskort 4006 - Trondheim S. sperret

  • Snarest opprette dialog mellom togleder, txp Trondheim og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Kontinuerlig dialog mellom togleder, txp Trondheim, jernbaneforetakene og toginfo.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1771, 1772, 1773, 1774 Innstilles Trondheim M.- Trondheim S. – Leangen. Kjøres over Stavne – Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen.
41-47, 405-406 Innstilles Trondheim S. – Heimdal – Trondheim S. Ved lengre varighet må Støren vurderes som snu stasjon pga infrastrukturkapasitet.
10406, 407-419 Innstilles Trondheim S. – Marienborg Hp. – Trondheim S. Dieselsett kjøres for 10406/407.
1701, 1760, 421-457 Innstilles Leangen – Trondheim S. Trondheim M. – Trondheim S. Kjøres over Stavne – Leangenbanen. Ny rute Stavne-Leangenbanen.
471, 472, 477, 478, 475, 476 Innstilles Hell- Trondheim S. – Hell. To alternativer. Togene snur på Hell eller det kjøres tomtog til Trondheim M. over Stavne-Leangenbanen.
Hvis togene kjøres over Stavne-Leangenbanen må det kjøres samme vei tilbake til Hell. Pga materiellturnering.
Buss for tog Stjørdal- Trondheim S.
Reisende til Værnes blir med toget til Værnes.
11721, 1722,
10415, 416
Innstilles Trondheim S.-Ranheim-Trondheim M. Starter Marienborg Hp. Venter på buss/taxi.
Godstog Holdes tilbake (kjøres forsinket).
Eventuelt innstilles.
20471, 20475 Innstilles.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.