Aksjonskort Godstrafikk – Dovrebanen stengt mellom Kvam og Trondheim

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av beredskapsterminal på Kvam.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 4 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
  • Mjøsen Skog må kontaktes for å flytte eventuell tømmer/virke for å gi plass på terminalen. Ansvar: Togleder. Mjøsen Skog kontaktes på: 916 98 592
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Kvam og Trondheim Togene kan kjøres mellom Alnabru og Kvam.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på beredskapsterminal på Kvam.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.