Aksjonskort Godstrafikk – Dovrebanen stengt mellom Støren og Trondheim

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av beredskapsterminal på Støren.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 5 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
  • Banesjef må kontaktes vedrørende parkering/fjerning av biler.
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Støren - Trondheim Togene kan kjøres mellom Alnabru og Støren.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på beredskapsterminal på Støren.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.