Aksjonskort Godstrafikk – Nordlandsbanen stengt mellom Bodø og Mosjøen

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av godsterminal i Mosjøen.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 4 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Mosjøen - Bodø Togene kan kjøres mellom Trondheim og Mosjøen.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på godsterminal i Mosjøen.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.