Aksjonskort Godstrafikk – Nordlandsbanen stengt mellom Trondheim og Steinkjer

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av beredskapsterminal på Steinkjer.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 4 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Steinkjer – Trondheim Togene kan kjøres mellom Bodø og Steinkjer.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på beredskapsterminal på Steinkjer.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.