Aksjonskort Godstrafikk – Bergensbanen stengt mellom Voss og Bergen

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av beredskapsterminal på Palmafoss.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 5 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
  • Ved skifting til Palmafoss beredskapsterminal må diesellok benyttes. Aktuelle togselskap får ansvar for å fremskaffe dette. Bane Nor sine beredskapslok kan vurderes benyttet hvis de er tilgjengelige. Hvis mulig bør det benyttes et lok i hver ende. MERK: Stigning mot Voss som kan begrense tonnasje.
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Voss - Bergen Togene kan kjøres mellom Alnabru og Voss.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på beredskapsterminal på Palmafoss.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.