Aksjonskort Godstrafikk – Bergensbanen stengt mellom Alnabru og Nesbyen

(Langvarig oppstått stengning – minimum 24 timer)

  • Opprette dialog med alle aktuelle jernbaneforetak.
  • Togleder kontakter aktuelt togselskap vedrørende eventuell benyttelse av beredskapsterminal på Nesbyen.
  • Det er kun kapasitet til 1 godstog av gangen på beredskapsterminalen. Antatt tidsforbruk på terminalen: Minimum 4 timer pr tog.
  • Ved iverksettelse av dette aksjonskortet må linjevakt utkalles for rydding av snø på vinterhalvåret. Togleder kaller ut.
  • Nortømmer må kontaktes for å flytte eventuell tømmer/virke for å gi plass på terminalen.
    Ansvar: Togleder. Nortømmer kontaktes på: 907 45 289
Togserie Tiltak Merknad
Godstog Innstilles Alnabru – Nesbyen Togene kan kjøres mellom Nesbyen og Bergen.
Omlasting fra tog til bil og omvendt skjer på beredskapsterminal på Nesbyen.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.