Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Reserveløsning FIDO 2019/09/19 07:39 Lagt inn lenke til infrastrukturrapport på strekningen
sidebar 2019/09/16 06:56  
Symboler 2019/09/13 08:59 Fjernet punkt 5 under 1.7 linjeblokk
Manualer og håndbøker 2019/09/13 07:45 Oppdatert instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen
Generelt 2019/09/11 12:01 Omstrukturering av sideoppsett med tilhørende bokser

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.