Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Samhandling og kommunikasjon 2020/08/04 09:51 Retningslinjer for kommunikasjon og samhandling i trafikkstyringssentralene
Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16 2020/08/04 06:33 Fjernet henvisning til gamle kap 5 bilag 12 og erstattet det med Togekspeditørs oppgaver.
Togekspeditør område Nord 2020/07/27 12:22  
ost 2020/07/27 12:19  
Hjelpemidler for togleder og togekspeditør 2020/07/27 12:18  

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.