Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

soknad om unntak 2020/05/28 07:18  
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 08:24  
Kapittel 6. Kjøring av tog 2020/05/25 07:59 Oppdatert 6.8 pkt 3 etter S-sirkulære 036-2020
Togekspeditørens nærvær 2020/05/25 07:56 [Togekspeditørens nærvær]
Alnabru 2020/05/12 10:09  

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.