Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

kunngjoringer 2020/09/24 14:02  
Spørsmål og svar : Arbeid i spor 2020/09/24 11:21 Nytt spørsmål og svar under Arbeid i spor
Sjekklister Togekspeditør - 2.6 Ordlyder ved oppstart og avslutning av arbeid på strekning med togmelding der sikring utføres av Txp på vegne av HSV 2020/09/24 08:55 [Tabell] Oppdatert ordlyd i sjekkliste 2.7 for togekspeditør jmfr. TJN
Sjekklister og formularer 2020/09/23 07:32  
Veiledning og manualer 2020/09/23 07:32  
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.