Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Lodalen/Loenga 2020/01/21 12:03 Lagt inn lenke til ny prosedyre disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen
Instruks for sperring av spor 46 (Vasken) 2020/01/21 11:56  
Bø stasjon 2020/01/16 14:15 justert etter uønsket hendelse 16. januar 2020.
Rånåsfoss stasjon 2020/01/15 13:44 Rettet etter forespørsel fra TSSO. Først inn avhenger av stopp. for passasjerutveksling
Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen 2020/01/13 07:03  

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.