Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg 2020/03/26 09:37 [Når ett arbeid må avsluttes før det andre]
ERTMS-begreper på norsk 2020/03/25 09:21  
Signalgiver Alnabru Syd 2020/03/20 10:55 [2. Beskrivelse]
Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/03/19 08:34 [3. Beskrivelse] Endring fra gruppeledere elkraft.
Instruks for elkraftoperatør når elkraftsentral tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent 2020/03/19 08:31 [3. Beskrivelse] Endring fra gruppeledere elkraft.

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.