Tekstbank

Her kommer samlingen med tekster du skal bruke når du legger ut monitormeldinger, manuelle annonseringer eller merknadstekster.

Det er ikke mulig å lage en 100% utfyllende liste. Det kommer alltid situasjoner vi ikke har tenkt oss på forhånd. Bruk gjerne deler fra ulike meldinger og sett dem sammen til en ny melding. Hvis du bruker samme ordlyd og måte å formulere deg på som du finner i tekstene her, så er det ikke noe problem å lage egne tekster for å dekke en situasjon som ikke har noen god tekst i tekstbanken.

Bruk Banestrekningen som overskrift i monitormeldingene. Hvis du bruker overskriftsfeltet, tar overskriften en hel linje på monitorene, så du kan skrive banestrekningen i selve tekstfeltet.

I mange av tekstene kan samme tekst brukes, enten avviket er ved én stasjon eller på en strekning. For å slippe å ha to eksempler av alt, så står alle tekstene som om avviket er på en strekning. Du kan alltid bytte ut strekningen med én stasjon dersom det passer situasjonen bedre.

Eksempler:

Språk Formel Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er forsinkelser og innstillinger mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Nordlandsbanen: Det er forsinkelser og innstillinger mellom Hommelvik og Hell pga. solslyng. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at feilen er rettet innen 15:30
Engelsk BANESTREKNING: There are delays and cancellations between STASJON and STASJON due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Nordlandsbanen: There are delays and cancellations between Hommelvik and Hell due to buckled rails. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 15:30
Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. ÅRSAK ved STASJON. TILTAK + PROGNOSE Det er forsinkelser og innstillinger pga. solslyng ved Hommelvik. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at feilen er rettet innen 15:30
Engelsk There are delays and cancellations due to ÅRSAK at STASJON. TILTAK + PROGNOSE There are delays and cancellations due to buckled rails at Hommelvik. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 15:30

I de følgende tekstene er det altså bare det første eksempelet som blir tatt med.