5.7 Tekster for årsaker

Dette er de faste årsakskodene våre.

Feil som fører til avvik Årsak som publiseres
På grunn av <årsak>
Engelsk
Due to <årsak>
Arbeid på sporet arbeid på sporet track works
Avsporing en avsporing a derailment
Belegg signalfeil signal failure
Bombetrussel en bombetrussel a bomb threat
Brann brann fire
Brann ved sporet brann ved sporet a trackside fire
Dyr i sporet at et dyr er i sporet an animal on the tracks
Enkeltsporet drift færre spor i bruk fewer available tracks
Feil på GSM-R feil på kommunikasjonssystemet communications system failure
Feil på kontaktledning strømproblemer power failure
Feil ved en planovergang feil på en planovergang a level-crossing fault
Fjernstyringen har falt ut signalfeil signal failure
Flom flom flooding
Følgeforsinkelse en tidligere stans an earlier breakdown
Glatte skinner værforholdene the weather conditions
Halv sikthastighet [Bruk årsaken til at det er halv sikthastighet] [Bruk årsaken til at det er halv sikthastighet]
Halv sikthastighet pga. person i sporet sikkerhetshensyn safety reasons
Heliumsballong i kjøreledningen en heliumsballong i kjøreledningen a helium balloon in the power line
Jordfeil jordfeil ground fault
Kjøretøy som sperrer sporet et kjøretøy som sperrer trafikken a vehicle is blocking the tracks
Nødanrop sikkerhetshensyn safety reasons
Passering av signal (teknisk signalfall) signalfeil signal failure
Planlagt arbeid ikke ferdig i tide at det fortsatt er arbeid på sporet continuing track works
Påkjørsel (dyr) at toget har kjørt på et dyr a collision with an animal
Påkjørsel (kjøretøy) en hendelse ved sporet a trackside incident
Påkjørsel (person) en hendelse ved sporet a trackside incident
Ras ras a landslide
Rasfare rasfare risk of landslide
Røykutvikling røykutvikling smoke
Sammenstøt mellom to tog sammenstøt mellom to tog a collision involving two trains
Skinnebrudd feil på sporet a track fault
Snøras snøras avalanche
Snørasfare snørasfare risk of avalanche
Solslyng Solslyng buckled rails
Sporvekselfeil feil på en sporveksel a switch-point failure
Sprengningsuhell et sprengningsuhell a blasting accident
Strømløst strømproblemer power failure
Tekniske problemer med toget problemer med toget problems affecting the train
Tog sperrer sporet at et tog sperrer sporet a train blocking the tracks
Tre over sporet tre over sporet a tree on the tracks
Vanskelige værforhold værforholdene the weather conditions