5.6 Automatiske annonseringer

Her ligger de tekstene som KARI sender ut automatisk når reglene i systemet tilsier det, for eksempel sporendringer, passerende tog, innstillinger osv. Her er tekstene med slik at du kan sjekke at KARI annonserer riktig, og for at de skal være tilgjengelig hvis du må lage en manuell annonsering til en hendelse som vanligvis blir annonsert automatisk.

5.6.1 Sporendring

Språk Formel Eksempel
Norsk Vi har en sporendring: PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX går fra spor X.
Vi gjentar: PRODUKTNAVN til DESTINASJON, går fra spor X.
Vi har en sporendring: Linje L13 til Dal kl. 08:00 går fra spor 8.
Vi gjentar: Linje L13 til Dal kl. 08:00 går fra spor 8.
Engelsk There is a change of track for the DESTINASJON service to STASJON at XX:XX. This train will depart from track X.
We repeat: The PRODUKTNAVN service to DESTINASJON will depart from track X.
There is a change of track for the L13 service to Dal at 08:00. This train will depart from track 8.
We repeat: The L13 service to Dal will depart from track 8.

5.6.2 Forsinkelse

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX forventes klokka XX:XX. Toget er ved STASJON. Linje L12 til Kongsberg kl. 18:00 forventes kl. 18:20. Toget er ved Lillestrøm.
Engelsk The PRODUKTNAVN service to DESTINASJON due at XX:XX, is now expected at XX:XX. The train is currently at STASJON. The L12 service to Kongsberg due at 18:00, is now expected to arrive at 18:20. The train is currently at Lillestrøm.

5.6.3 Ukjent forsinkelse

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX vil få ny avgangstid. HANDLING/TILTAK. Vy Regiontog til Bergen klokka 12:02 vil få ny avgangstid. Vi jobber med å klargjøre toget.
Engelsk The XX:XX PRODUKTNAVN to DESTINASJON will be re-scheduled. HANDLING/TILTAK. The 12:02 Vy Regional train to Bergen will be re-scheduled. We are preparing the train.

5.6.4 Innstilling

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX er innstilt mellom STASJON og STASJON. HANDLING/TILTAK. Linje L3 til Jaren klokka 12:30 er innstilt mellom Harestua og Jaren. Vi anbefaler at du bruker neste tog.
Engelsk The PRODUKTNAVN service to DESTINASJON at XX:XX has been cancelled between STASJON and STASJON. HANDLING/TILTAK. The L3 service to Jaren at 12:30 has been cancelled between Harestua and Jaren. We recommend that you use the next train.

5.6.5 Stopper ikke

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX stopper ikke mellom STASJON og STASJON. Linje R11 til Eidsvoll klokka 12:30 er stopper ikke mellom Drammen og Brakerøya.
Engelsk The PRODUKTNAVN service to DESTINASJON at XX:XX wil not be stopping between STASJON and STASJON. The R11 service to Eidsvoll at 12:30 will not be stopping between Drammen and Brakerøya.

5.6.6 Passerende tog

Språk Formel Eksempel
Norsk Et tog vil passere på spor X. Hold avstand til plattformkanten. Et tog vil passere på spor 2. Hold avstand til plattformkanten.
Engelsk A train is due to pass through on track X. Please stand back from the platform edge. A train is due to pass through on track 2. Please stand back from the platform edge.

5.6.7 Ankomstmeldinger

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DETINASJON klokka XX:XX, kommer nå på spor X. Linje L12 til Kongsberg klokka 18:00, kommer nå på spor 11.
Engelsk The PRODUKTNAVN to DESTINASJON due at XX:XX, is now arriving on track X. The L12 service for Kongsberg due at 18:00, is now arriving on track 11.

5.6.8 Ankomstmeldinger - endestasjon

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN fra UTGANGSTASJON klokka XX:XX, kommer nå på spor X. Linje L14 fra Drammen klokka 07:05, kommer nå på spor 1.
Engelsk The PRODUKTNAVN from UTGANGSTASJON due at XX:XX, is now arriving on track X. The L14 service from Drammen due at 07:05, is now arriving on track 1.

5.6.9 Klar for avgang

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX, er klar for avgang på spor X. Vy Regiontog til Stavanger klokka 18:00, er klar for avgang på spor 3.
Engelsk The PRODUKTNAVN to DESTINASJON due at XX:XX, is ready for departure on track X. The Vy Regional train to Stavanger due at 18:00, is ready for departure on track 3.

5.6.10 Ekstra stopp

Språk Formel Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DETINASJON klokka XX:XX stopper ekstra på STASJON. R11 til Larvik klokka 16:12 stopper ekstra på Lier og Brakerøya.
Engelsk The PRODUKTNAVN to DESTINASJON due at XX:XX will also stop at STASJON. The R11 service to Larvik due at 16:12 will also stop at Lier and Brakerøya.