5.5 Faste meldinger for aksjonskort

Noen aksjonskort skaper utfordringer som krever at du gir kundene ekstra informasjon. Her er noen ferdige tekster som kan hjelpe deg med det.

5.5.1 2B, 2C, 2D – Drammenbanen

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. en ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. PROGNOSE. Vær oppmerksom på passerende tog Det er forsinkelser og innstillinger pga. en signalfeil mellom Asker og Sandvika. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl. 14:00. Vær oppmerksom på passerende tog
Engelsk There are delays and cancellations due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. PROGNOSE. Please pay attention to passing trains There are delays and cancellations due to a signal fault between Asker and Sandvika. We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take. New update at 14:00. Please pay attention to passing trains

5.5.2 5B, 5C, 5D, 5G, 6A, 7A – Hovedbanen lokal

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. en ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. PROGNOSE. Vær oppmerksom på passerende tog Det er forsinkelser og innstillinger pga. en feil på sporet mellom Oslo S og Lillestrøm. Vi jobber med å rette feilen. Vi regner med at feilen er rettet innen kl. 17:15. Vær oppmerksom på passerende tog
Engelsk There are delays and cancellations due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. PROGNOSE. Please pay attention to passing trains There are delays and cancellations due to a track fault between Oslo S and Lillestrøm. We are working to rectify the fault. We expect the problem to be resolved by 17:15. Please pay attention to passing trains

5.5.3 3C – Stabekk, Høvik og Blommenholm

Eksempel 1:

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. en ÅRSAK mellom Lysaker og Høvik. PROGNOSE. Hvis du skal mot Sandvika og Asker, må du ta andre tog til Lysaker og bytte tog der Det er forsinkelser og innstillinger pga. strømproblemer mellom Lysaker og Høvik. Vi leter etter feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl. 11:00. Hvis du skal mot Sandvika og Asker, må du ta andre tog til Lysaker og bytte tog der
Engelsk There are delays and cancellations due to a ÅRSAK between Lysaker and Høvik. PROGNOSE If you are going towards Sandvika and Asker, please use other trains to Lysaker. There are delays and cancellations due to a power failure between Lysaker and Høvik. We are working to identify the fault, but do not know how long this will take. New update at 11:00. If you are going towards Sandvika and Asker, please use other trains to Lysaker

Eksempel 2:

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. en ÅRSAK mellom Lysaker og Høvik. PROGNOSE. Hvis du skal mot Lysaker og Oslo S, må ta andre tog til Sandvika og bytte tog der Det er forsinkelser og innstillinger pga. en feil på sporet mellom Lysaker og Høvik. Vi leter etter feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl. 12:00. Hvis du skal mot Sandvika og Asker, må du ta andre tog til Lysaker og bytte tog der
Engelsk There are delays and cancellations due to a ÅRSAK between Lysaker and Høvik. PROGNOSE. If you are going towards Lysaker and Oslo S, please use other trains to Sandvika There are delays and cancellations due to a track fault between Lysaker and Høvik. We are working to identify the fault, but do not know how long this will take. New update at 12:00. If you are going towards Sandvika and Asker, please use other trains to Lysaker

5.5.4 3K – Nationaltheatret

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger pga. en ÅRSAK mellom Lysaker og Høvik. PROGNOSE. Hvis du skal mot Sandvika og Asker, må du ta andre tog til Lysaker og bytte tog der Det er forsinkelser og innstillinger pga. strømproblemer mellom Lysaker og Høvik. Vi leter etter feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl. 11:00. Hvis du skal mot Sandvika og Asker, må du ta andre tog til Lysaker og bytte tog der
Engelsk There are delays and cancellations due to a ÅRSAK between Lysaker and Høvik. PROGNOSE. If you are going towards Sandvika and Asker, please use other trains to Lysaker There are delays and cancellations due to a power failure between Lysaker and Høvik. We are working to identify the fault, but do not know how long this will take. New update at 11:00. If you are going towards Sandvika and Asker, please use other trains to Lysaker

5.5.5 4E, 10F – Hauketo

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Linje L2 går til Ljan. Hvis du skal mot Nordstrand eller Oslo S, ta buss for tog fra Hauketo Oslo S er stengt for trafikk pga. jordfeil. Vi leter etter feilen. Ny oppdatering kl. 23:00. Linje L2 går til Ljan. Hvis du skal til Nordstrand eller Oslo S, går det buss for tog fra Hauketo
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. The L2 service terminates at Ljan. If you are travelling to Nordstrand or Oslo S, please use rail replacement buses from Hauketo All lines are disrupted at Oslo S due to ground fault. We are searching for the fault. New update at 23:00. The L2 service terminates at Ljan. If you are travelling to Nordstrand or Oslo S, please use rail replacement buses from Hauketo

5.5.6 4E, 10F – Ljan

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Linje L2 stopper på Ljan. Hvis du skal mot Nordstrand eller Oslo S, ta toget til Hauketo og buss for tog derfra Oslo S-Ljan er stengt for trafikk pga. signalfeil. Jobber med å rette feilen. Ny oppdatering kl. 07:00. Linje L2 går til Ljan. Hvis du skal til Nordstrand eller Oslo S, ta toget til Hauketo og buss for tog derfra
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. The L2 service terminates at Ljan. If you are travelling to Nordstrand or Oslo S, please use train to Hauketo, and rail replacement buses from there All lines are disrupted between Oslo S and Ljan due to a signal fault. We are working to rectify the fault. New update at 07:00. The L2 service terminates at Ljan. If you are travelling to Nordstrand or Oslo S, please use train to Hauketo, and rail replacement buses from there

5.5.7 6C – Oslo S

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Det går buss for tog direkte til Oslo Lufthavn fra spor 19 Lillestrøm—Kløfta er stengt for trafikk pga. strømproblemer. Vi jobber med å rette feilen. Ny oppdatering kl. 18:30. Det går buss for tog direkte til Oslo Lufthavn fra spor 19
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. Rail replacement buses direct to Oslo Airport depart from Track 19 All lines are disrupted between Lillestrøm and Kløfta due to a power failure. We are working to rectify the fault. New update at 18:30. Rail replacement buses direct to Oslo Airport depart from Track 19

5.5.8 8A – Oslo S

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Det går buss for tog til Oslo Lufthavn og Eidsvoll Verk fra spor 19 Lillestrøm—Oslo Lufthavn er stengt for trafikk pga. feil på kommunikasjonssystemet. Vi leter etter feilen. Ny oppdatering kl. 09:00. Det går buss for tog til Oslo Lufthavn og Eidsvoll Verk fra spor 19
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. Rail replacement buses to Oslo Airport and Eidsvoll Verk depart from Track 19 All lines are disrupted between Lillestrøm and Oslo Airport due to a communications system failure. We are working to identify the fault. New update at 09:00. Rail replacement buses to Oslo Airport and Eidsvoll Verk depart from Track 19

5.5.9 9A – Grefsen

Språk Melding
Norsk Det er stengt for trafikk mellom Oslo S og Grefsen.Ta T-bane mellom Storo og Jernbanetorget. Du må regne med forsinkelser og innstillinger
Engelsk All services are disrupted between Oslo S and Grefsen. Use the metro between Storo and Jernbanetorget. Expect delays and cancellations

5.5.10 10H – Kolbotn

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Linje L2 går til Kolbotn. Hvis du skal til stasjoner mellom Solbråtan og Ski, ta toget til Rosenholm og buss for tog derfra Ski–Kolbotn er stengt for trafikk pga. feil på sporet. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for løsning: kl. 07:00. Linje L2 går til Kolbotn. Hvis du skal til stasjoner mellom Solbråtan og Ski, ta toget til Rosenholm og buss for tog derfra
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. The L2 service terminates at Kolbotn. If you are travelling stations between Solbråtan and Ski, please use train to Rosenholm, and rail replacement buses from there All lines are disrupted between Ski and Kolbotn due to a track fault. We are working to rectify the fault. We expect the problem to be resolved by 07:00. The L2 service terminates at Kolbotn. If you are travelling to stations between Solbråtan and Ski, please use train to Rosenholm, and rail replacement buses from there

5.5.11 10H – Rosenholm

Språk Formel Eksempel
Norsk STASJON/STREKNING er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Linje L2 går til Kolbotn. Hvis du skal til stasjoner mellom Solbråtan og Ski, ta buss for tog fra Rosenholm Ski–Kolbotn er stengt for trafikk pga. en hendelse ved sporet. Vi avklarer situasjonen. Ny oppdatering kl. 17:30. Linje L2 går til Kolbotn. Linje L2 går til Kolbotn. Hvis du skal til stasjoner mellom Solbråtan og Ski, ta buss for tog fra Rosenholm
Engelsk All lines are disrupted at STASJON/STREKNING due to ÅRSAK. PROGNOSE. The L2 service terminates at Kolbotn. If you are travelling to stations between Solbråtan and Ski, please use rail replacement buses from Rosenholm All lines are disrupted between Ski and Kolbotn due to a track side incident. We are clarifying the situation. New update at 17:30. The L2 service terminates at Kolbotn. If you are travelling to stations between Solbråtan and Ski, please use rail replacement buses from Rosenholm

5.5.12 10K – Holmlia

Språk Formel Eksempel
Norsk Ski stasjon er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Hvis du skal med linje L21 til Moss, må du bruke linje L2 til Langhus for overgang til buss Ski stasjon er stengt for trafikk pga. en jordfeil. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for løsning: 12:00. Hvis du skal med linje L21 til Moss, må du bruke linje L2 til Langhus for overgang til buss
Engelsk All lines are disrupted at Ski station due to ÅRSAK. PROGNOSE. If you are travelling by the L21 service to Moss, please use the L2 service to Langhus for transfer to rail replacement buses All lines are disrupted at Ski station due to an ground fault. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 12:00. If you are travelling by the L21 service to Moss, please use the L2 service to Langhus for transfer to rail replacement buses

5.5.13 10K – Kolbotn

Språk Formel Eksempel
Norsk Ski stasjon er stengt for trafikk pga. ÅRSAK. PROGNOSE. Hvis du skal med linje L22 til Mysen, må du bruke linje L2 til Langhus for overgang til buss Ski stasjon er stengt for trafikk pga. en jordfeil. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for løsning: 12:00. Hvis du skal med linje L22 til Mysen, må du bruke linje L2 til Langhus for overgang til buss
Engelsk All lines are disrupted at Ski station due to ÅRSAK. PROGNOSE. If you are travelling by the L22 service to Mysen, please use the L2 service to Langhus for transfer to rail replacement buses All lines are disrupted at Ski station due to an ground fault. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 12:00. If you are travelling by the L22 service to Mysen, please use the L2 service to Langhus for transfer to rail replacement buses