5.4 Tekster for prognose

Språk Melding
Norsk Ny oppdatering kl. XX:XX
Engelsk New update at XX:XX
Språk Melding
Norsk. Det kan ta tid
Engelsk. This may take a while
Språk Melding
Norsk Dette tar tid
Engelsk This is taking a while
Språk Melding
Norsk Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta
Engelsk We do not yet know how long this will take
Språk Melding
Norsk …, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta
Engelsk …, but we do not know how long this will take
Språk Melding
Norsk Vi kommer tilbake med ny melding så snart vi har mer informasjon
Engelsk We will let you know more as soon as we have further information available
Språk Melding
Norsk Vi regner med at feilen er rettet innen kl. XX:XX
Engelsk We expect the problem to be resolved by XX:XX
Språk Melding
Norsk Estimert tid for løsning: mellom kl. XX:XX og XX:XX
Engelsk We expect the problem to be resolved between XX:XX and XX:XX
Språk Melding
Norsk Estimert tid for løsning: XX:XX
Engelsk We expect the problem to be resolved by XX:XX
Språk Melding
Norsk Vi venter feilretter på plass kl. XX:XX
Engelsk Maintenance is expected at XX:XX