5.3 Generelle tiltak

Her er en oversikt over generelle tiltak, som du kan bruke når togselskapene av en eller annen grunn ikke har sendt tiltak til KARI, eller i de tilfellene der det bare er vi som legger på tiltak. Disse tiltakene er først og fremst ment å brukes på enkelttog, men du kan også bruke dem alene eller sammen med andre tekster i monitormeldinger og manuelle annonseringer.

5.3.1 Stans

Eksempel 1:

Språk Melding
Norsk Toget har fått en stans.
Engelsk The service has been disrupted.

Eksempel 2:

Språk Melding
Norsk Toget har fått en stans pga. at et annet tog sperrer sporet
Engelsk The train service has been disrupted due to another train blocking the tracks

Eksempel 3:

Språk Melding
Norsk Toget står mellom STASJON og STASJON. Årsak: Teknisk feil.
Engelsk The train service has been disrupted due to technical problems.

5.3.2 Tiltak ikke bekreftet

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å skaffe alternativ transport, men det kan ta tid
Engelsk We are arranging alternative transport, but this may take a while

5.3.3 Buss for tog

Buss for tog:

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog Vy kjører buss for tog
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses Vy is running rail replacement buses

Buss for tog med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM Vy kjører buss for tog kl. 14:50
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM Vy is running rail replacement buses at 14:50
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM Vy kjører buss for tog kl. 14:50
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM Vy is running rail replacement buses at 14:50

Buss for tog med tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss for tog fra holdeplass:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS Vy kjører buss for tog fra spor 19
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS Vy is running rail replacement buses from track 19
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS Vy kjører buss for tog fra spor 19
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS Vy is running rail replacement buses from track 19

Buss for tog fra holdeplass med tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. See Vy's app or vy.no
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. Se Vys app/Vy.no
Engelsk Rail replacement buses from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss for tog fra holdeplass med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører buss for tog fra spor 19 kl. 14:20
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement buses from track 19 at TT:MM
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører buss for tog fra spor 19 kl. 14:20
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement buses from track 19 at TT:MM

Buss for tog med klokkeslett og tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog kl. 15:25. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses at 15:25. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog kl 15:25. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses at 15:25. For more information - see Vy's app or vy.no

5.3.4 Taxi for tog

Taxi for tog

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi. For more information - See Vy's app/vy.no

Taxi for tog på en bestemt strekning:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra STASJON til STASJON Vy kjører taxi for tog fra Drangedal til Drammen
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from STASJON to STASJON Vy is running rail replacement taxi from Drangedal to Drammen
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra STASJON til STASJON Vy kjører taxi for tog fra Drangedal til Drammen
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from STASJON to STASJON Vy is running rail replacement taxi from Drangedal to Drammen

Taxi for tog fra en holdeplass:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog fra spor 19. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi from track 19. See Vy's app/vy.no
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Taxi for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Taxi for tog fra spor 19. Se Vys app/vy.no
Engelsk Rail replacement taxi from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Rail replacement taxi from track 19. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog fra spor 19. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi from track 19. For more information - See Vy's app/vy.no

Taxi for tog fra en holdeplass med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører taxi for tog fra spor 19 kl. 21:30
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement taxi from track 19 at 21:30
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS kl TT:MM Vy kjører taxi for tog fra spor 19 kl 21:30.
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement taxi from track 19 at 21:30.

5.3.5 Bruk neste tog

Språk Melding
Norsk Vi anbefaler at du bruker neste tog
Engelsk We recommend that you use the next train

5.3.6 Bruk t-banen

Språk Melding
Norsk Bruk t-banen
Engelsk Use the metro

5.3.7 Ingen alternativ transport

Språk Melding
Norsk Vi setter ikke opp alternativ transport
Engelsk We are not arranging alternative transport

5.3.8 Bruk annen transport

Språk Melding
Norsk Vi anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan
Engelsk We recommend that you use a different form of transport if possible

5.3.9 Vi jobber med å skaffe alternativ transport

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å skaffe alternativ transport. Det kan ta tid
Engelsk We are arranging alternative transport, but this may take a while

5.3.10 Vanskelig å skaffe transport

Språk Formel Eksempel
Norsk Det er vanskelig å skaffe ALTERNATIV. Det er vanskelig å skaffe busser
Engelsk It is difficult to source ALTERNATIV. It is difficult to source buses

5.3.11 Feilsøking

Språk Melding
Norsk Vi leter etter feilen
Engelsk We are working to identify the fault

5.3.12 Feilretting i gang

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å rette feilen
Engelsk We are working to rectify the fault

5.3.13 Feilretting i gang-oppdatering

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta
Engelsk We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take

5.3.14 Feilretting - ferdig

Språk Melding
Norsk Vi har rettet feilen
Engelsk We have rectified the fault

5.3.15 Avklarer situasjonen

Språk Melding
Norsk Vi avklarer situasjonen nå
Engelsk We are currently clarifying the situation

5.3.16 Jobber med å klargjøre toget

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å klargjøre toget
Engelsk We are preparing the train

5.3.17 Buss i tillegg til tog

Buss i tillegg til toget:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til toget Vy kjører buss i tillegg til toget
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service Vy is also running a rail replacement service
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til toget. Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til toget.
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service. The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service.

Direktebuss i tillegg til toget med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl. TT:MM Vy kjører buss i tillegg til tog direkte til Trondheim S kl. 06:50
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service direct to STASJON at TT:MM Vy is also running a rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl. TT:MM Buss i tillegg til tog direkte til Trondheim S kl. 06:50
Engelsk Rail replacement service direct to STASJON at TT:MM Rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss i tillegg til toget direkte til Trondheim S kl 06:50. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service direct to STASJON at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is also running a rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss i tillegg til toget til opptil tre stasjoner:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON Vy kjører buss i tillegg til tog til Ås, Vestby og Moss
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON Vy is also running a rail replacement service to Ås. Vestby and Moss
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss i tillegg til tog. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is also running a rail replacement service. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON. Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til tog til Ås, Vestby og Moss.
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON. The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service to Ås, Vestby and Moss.

Buss i tillegg til toget til opptil tre stasjoner med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON kl. TT:MM Buss i tillegg til tog til Kløfta, Jessheim og Dal kl. 16:18
Engelsk Rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON at TT:MM Rail replacement service to Kløfta, Jessheim and Dal at 16:18
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog kl. TT:MM. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Buss i tillegg til tog kl. 16:18. Se Vys app/vy.no
Engelsk Rail replacement service at TT:MM. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Rail replacement service at 16:18. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON kl. TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til tog til Kløfta, Jessheim og Dal kl. 16:18. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service to Kløfta, Jessheim and Dal at 16:18. For more information - see Vy's app or vy.no

5.3.18 Toget er fullt- bruk andre tog

Språk Melding
Norsk Toget er fullt. Bruk andre tog
Engelsk The train is full. Please use a different train

5.3.19 Venter på assistanse fra Politi

Språk Melding
Norsk Toget venter på assistanse fra politiet
Engelsk The train is awaiting police assistance

5.3.20 Venter på ambulanse

Språk Melding
Norsk Toget venter på assistanse fra ambulanse
Engelsk The train is awaiting ambulance assistance

5.3.21 Venter på busser

Språk Melding
Norsk Toget venter på busser
Engelsk The train is awaiting buses

5.3.22 Deling

Språk Formel Eksempel
Norsk Toget skal deles. Bruk FREMSTE/BAKERSTE del av toget Toget skal deles. Bruk fremste del av toget
Engelsk The train will be divided. Use the FRONT/REAR coaches The train will divide. Use the front coaches

5.3.23 Direkte tog

Språk Formel Eksempel
Norsk Toget går direkte fra STASJON til STASJON Toget går direkte fra Lillestrøm til Oslo S
Engelsk Direct service from STASJON to STASJON Direct service from Lillestrøm to Oslo S

5.3.24 Andre alternativer

Eksempel 1.

Språk Formel Eksempel
Norsk Bruk ALTERNATIV Bruk Telemarksekspressen
Engelsk Use ALTERNATIV Use Telemarksekspressen

Eksempel 2.

Språk Formel Eksempel
Norsk Bruk ALTERNATIV Bruk Ruters tilbud
Engelsk Use ALTERNATIV Use Ruter’s services

5.3.25 Bruk undergangen

Språk Melding
Norsk Bruk personundergangen mellom sporene
Engelsk Use the underground passage between the tracks

5.3.26 Alternativ transport på deler av strekningen

Språk Formel Eksempel
Norsk Bruk ALTERNATIV fra STASJON til STASJON og tog videre derfra Bruk t-banen fra Jernbanetorget til Brynseng og tog videre derfra
Engelsk Use ALTERNATIV from STASJON to STASJON and by train from there Go by metro from Jernbanetorget to Brynseng and by train from there

5.3.27 Innstilt på deler av strekningen

Språk Formel Eksempel
Norsk Bruk andre tog til STASJON Bruk andre tog til Oslo S
Engelsk Use other trains to STASJON Use other trains to Oslo S

5.3.28 Innstilt på deler av strekningen – forhåndsmelding

Språk Formel Eksempel
Norsk Tog til STASJON. Buss for tog mellom STASJON og STASJON Tog til Stokke. Buss for tog mellom Stokke og Larvik
Engelsk The train terminates at STASJON. Bus between STASJON and STASJON. The train terminates at Stokke. Bus between Stokke and Larvik

5.3.29 Stengt togsett

Språk Melding
Norsk Bruk FREMSTE/BAKERSTE del av toget
Engelsk Use the FRONT/REAR coaches

5.3.30 Koble til vogner

Språk Melding
Norsk Toget vil få flere vogner. Vent med å gå om bord
Engelsk The train is awaiting more coaches. Please do not board yet

5.3.31 Se etter info andre steder

Eksemplel 1

Språk Formel Eksempel
Norsk Se XXX for informasjon om toget ditt Se Vy.no eller Vys app for informasjon om toget ditt
Engelsk Use XXX for information about your train Use Vy.no or Vy’s app for information about your train

Eksemplel 2

Språk Melding
Norsk Se banenor.no/nyheter/trafikkmeldinger for mer informasjon
Engelsk Use banenor.no/nyheter/trafikkmeldinger for more information

5.3.32 Forsinket tog skal returnere

Språk Melding
Norsk Venter på ankommende tog
Engelsk Awaiting incoming train