5.3 Generelle tiltak

Her er en oversikt over generelle tiltak, som du kan bruke når togselskapene av en eller annen grunn ikke har sendt tiltak til KARI, eller i de tilfellene der det bare er vi som legger på tiltak. Disse tiltakene er først og fremst ment å brukes på enkelttog, men du kan også bruke dem alene eller sammen med andre tekster i monitormeldinger og manuelle annonseringer.

5.3.1 Stans

Eksempel 1:

Språk Melding
Norsk Toget har fått en stans
Engelsk The service has been disrupted

Eksempel 2:

Språk Melding
Norsk Toget har fått en stans pga. at et annet tog sperrer sporet
Engelsk The train service has been disrupted due to another train blocking the tracks

Eksempel 3:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Toget står mellom STASJON og STASJON. Årsak: Teknisk feil Toget står mellom Lier og Brakerøya. Årsak: Teknisk feil
Engelsk The train service has been disrupted due to technical problems The train service has been disrupted due to technical problems
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget står mellom STASJONpå17TEGN og STASJONpå17TEGN. Årsak: Teknisk feil Toget står mellom Lier og Brakerøya. Årsak: Teknisk feil.
Engelsk The train service has been disrupted due to technical problems The train service has been disrupted due to technical problems

5.3.2 Tiltak ikke bekreftet

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å skaffe alternativ transport, men det kan ta tid
Engelsk We are arranging alternative transport, but this may take a while

5.3.3 Buss for tog

Buss for tog:

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog Vy kjører buss for tog
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses Vy is running rail replacement buses

Buss for tog med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM Vy kjører buss for tog kl. 14:50
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM Vy is running rail replacement buses at 14:50
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM Vy kjører buss for tog kl. 14:50
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM Vy is running rail replacement buses at 14:50

Buss for tog med tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss for tog fra holdeplass:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS Vy kjører buss for tog fra spor 19
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS Vy is running rail replacement buses from track 19
Språk Høyttaler, kortversjon Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS Vy kjører buss for tog fra spor 19
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS Vy is running rail replacement buses from track 19
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS. X (av Y) KJØRETØY går nå i skytteltrafikk. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. 1 av 10 busser går nå i skytteltrafikk. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no.
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS. X (of Y) KJØRETØY are now running in shuttle service. For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. 1 of 10 buses are now running in shuttle service. For more information - use Vy's app or vy.no.

Buss for tog fra holdeplass med tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. See Vy's app or vy.no
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. Se Vys app/Vy.no
Engelsk Rail replacement buses from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog fra spor 19. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses from track 19. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss for tog fra holdeplass med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører buss for tog fra spor 19 kl. 14:20
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement buses from track 19 at TT:MM
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører buss for tog fra spor 19 kl. 14:20
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement buses from track 19 at TT:MM

Buss for tog med klokkeslett og tilleggsinfo:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl. TT:MM. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss for tog kl. 15:25. Se Vys app/Vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses at 15:25. See Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss for tog kl TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss for tog kl 15:25. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement buses at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement buses at 15:25. For more information - see Vy's app or vy.no

5.3.4 Taxi for tog

Taxi for tog:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi. For more information - See Vy's app/vy.no

Taxi for tog på en bestemt strekning:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra STASJON til STASJON Vy kjører taxi for tog fra Drangedal til Drammen
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from STASJON to STASJON Vy is running rail replacement taxi from Drangedal to Drammen
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra STASJON til STASJON Vy kjører taxi for tog fra Drangedal til Drammen
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from STASJON to STASJON Vy is running rail replacement taxi from Drangedal to Drammen

Taxi for tog fra en holdeplass:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog fra spor 19. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi from track 19. See Vy's app/vy.no
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Taxi for tog fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Taxi for tog fra spor 19. Se Vys app/vy.no
Engelsk Rail replacement taxi from HOLDEPLASS. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Rail replacement taxi from track 19. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører taxi for tog fra spor 19. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running rail replacement taxi from track 19. For more information - See Vy's app/vy.no

Taxi for tog fra en holdeplass med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS kl. TT:MM Vy kjører taxi for tog fra spor 19 kl. 21:30
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement taxi from track 19 at 21:30
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører taxi for tog fra HOLDEPLASS kl TT:MM Vy kjører taxi for tog fra spor 19 kl 21:30.
Engelsk OPERATØR is running rail replacement taxi from HOLDEPLASS at TT:MM Vy is running rail replacement taxi from track 19 at 21:30.

5.3.5 Andre tog

Neste tog:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar neste tog Vy anbefaler at du tar neste tog
Engelsk OPERATØR recommends that you use the next train Vy recommends that you use the next train
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar neste tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar neste tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use the next train. For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy recommends that you use the next train. For more information - use Vy's app or vy.no

Andre tog:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar andre tog. Se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar andre tog. Se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use other trains. Use OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy recommends that you use other trains. Use Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar neste tog. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar neste tog. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no.
Engelsk OPERATØR recommends that you use the next train. For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy recommends that you use the next train. For more information - use Vy's app or vy.no.

Andre tog til stasjon:

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar andre tog til STASJON Vy anbefaler at du tar andre tog til Eidsvoll
Engelsk OPERATØR recommends that you use other trains to STASJON Vy recommends that you use other trains to Eidsvoll

Andre tog til stasjoner:

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar XXX til STASJON, STASJON og STASJON Vy anbefaler at du tar R10 til Lillestrøm, Oslo lufthavn og Eidsvoll
Engelsk OPERATØR recommends that you use XXX to STASJON, STASJON and STASJON Vy recommends that you use R10 to Lillestrøm, Oslo Airport and Eidsvoll

Andre tog stopper ekstra:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Ta XXX (eller XXX), som stopper ekstra på STASJON og STASJON Ta L12 eller R11, som stopper ekstra på Lier og Brakerøya
Engelsk Use XXX. This line is also stopping at STASJON and STASJON Use L12. This line is also stopping at Lier and Brakerøya
Engelsk Use XXX or XXX. These lines are also stopping at STASJON and STASJON Use L12 or R11. These lines are also stopping at Lier and Brakerøya
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Ta XXX (eller XXX), som stopper ekstra på STASJON og STASJON. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Ta L12 eller R11, som stopper ekstra på Lier og Brakerøya. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no.
Engelsk Use XXX. This line is also stopping at STASJON and STASJON. For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no. Use L12. This line is also stopping at Lier and Brakerøya. For more information - use Vy's app or vy.no.
Engelsk Use XXX or XXX. These lines are also stopping at STASJON and STASJON. For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no. Use L12 or R11. These lines are also stopping at Lier and Brakerøya. For more information - use Vy's app or vy.no.

5.3.6 Bruk t-banen

Bruk T-banen fra en stasjon:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banen fra STASJON. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar T-banen fra Jernbanetorget. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro from STASJON. Use OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy recommends that you use the metro from Jernbanetorget. Use Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banen fra STASJON. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar T-banen fra Jernbanetorget. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro from STASJON. Use OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy recommends that you use the metro from Jernbanetorget. For more information - use Vy's app or vy.no

Bruk T-banen fra stasjon til stasjon:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banen fra STASJON til STASJON Vy anbefaler at du tar T-banen fra Jernbanetorget til Brynseng
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro from STASJON to STASJON Vy recommends that you use the metro from Jernbanetorget to Brynseng
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banen fra STASJON til STASJON. Billetten er gyldig på togets innstilte strekning. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar T-banen fra Jernbanetorget. Billetten er gyldig på togets innstilte strekning. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro from STASJON to STASJON. The ticket is valid on the section where the train is cancelled. For more information - use OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy recommends that you use the metro from Jernbanetorget to Brynseng. The ticket is valid on the section where the train is cancelled. For more information - use Vy's app or vy.no

Bruk en bestemt T-banelinje:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banelinje X fra STASJON retning STASJON Vy anbefaler at du tar T-banelinje 3 fra Jernbanetorget retning Mortensrud
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro line X from STASJON towards STASJON Vy recommends that you use the metro line 3 from Jernbanetorget towards Mortensrud
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar T-banelinje X fra STASJON retning STASJON. Billetten er gyldig på togets innstilte strekning. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar T-banelinje 3 fra Jernbanetorget retning Mortensrud. Billetten er gyldig på togets innstilte strekning. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use the metro line X from STASJON towards STASJON. The ticket is valid on the section where the train is cancelled. For more information - use OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy recommends that you use the metro line 3 from Jernbanetorget towards Mortensrud. The ticket is valid on the section where the train is cancelled. For more information - use Vy's app or vy.no

5.3.7 Ingen alternativ transport

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR setter ikke opp alternativ transport Vy setter ikke opp alternativ transport
Engelsk OPERATØR is not arranging alternative transport Vy is not arranging alternative transport

5.3.8 Bruk annen transport

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan Vy anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan
Engelsk OPERATØR recommends that you use a different form of transport if possible Vy recommends that you use a different form of transport if possible

Ingen alternativ transport tilgjengelig:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Det er ingen alternativ transport tilgjengelig. Vurder andre alternativer Det er ingen alternativ transport tilgjengelig. Vurder andre alternativer
Engelsk There are no alternative transport available. Consider other options There are no alternative transport available. Consider other options
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er ingen alternativ transport tilgjengelig. OPERATØR anbefaler at du vurderer andre alternativer hvis du kan. Følg med på OPERATØRs app eller OPERATØR.no Det er ingen alternativ transport tilgjengelig. Vy anbefaler at du vurderer andre alternativer hvis du kan. Følg med på Vys app eller vy.no
Engelsk There is no alternative transport available. OPERATØR recommends that you consider other options if possible. Check OPERATØR's app or OPERATØR.no There is no alternative transport available. Vy recommends that you consider other options if possible. Check Vy's app or vy.no

5.3.9 Operatøren jobber med å skaffe alternativ transport

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR jobber med å skaffe alternativ transport Vy jobber med å skaffe alternativ transport
Engelsk OPERATØR is arranging alternative transport Vy is arranging alternative transport
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR jobber med å skaffe alternativ transport. Det kan ta tid før dette er på plass. Følg med på OPERATØR.no eller OPERATØRs app Vy jobber med å skaffe alternativ transport. Det kan ta tid før dette er på plass. Følg med på vy.no eller Vys app
Engelsk OPERATØR is arranging alternative transport. This may take a while. Check OPERATØR.no or OPERATØR's app for updates. Vy is arranging alternative transport. This may take a while. Check vy.no or Vy's app for updates.

Venter på bekreftelse:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR venter på bekreftelse av bestilte KJØRETØY Vy venter på bekreftelse av bestilte busser
Engelsk OPERATØR is awaiting confirmation of booked KJØRETØY Vy is awaiting confirmation of booked buses
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR venter på bekreftelse av bestilte KJØRETØY. Følg med på OPERATØR.no eller OPERATØRs app. Vy venter på bekreftelse av bestilte busser. Følg med på vy.no eller Vys app
Engelsk OPERATØR is awaiting order confirmation regarding KJØRETØY. Check OPERATØR.no or OPERATØR's app for updates. Vy is awaiting order confirmation regarding buses. Check vy.no or Vy's app for updates.

5.3.10 Vanskelig å skaffe transport

Språk Skjerm
Norsk Det vil ta tid å skaffe alternativ transport. Vurder andre alternativer
Engelsk It will take a while to arrange alternative transport. Consider other options
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er få tilgjengelige KJØRETØY i øyeblikket. OPERATØR anbefaler at du vurderer andre transportmidler hvis du kan. Følg med på OPERATØR.no eller OPERATØRs app. Det er få tilgjengelige busser i øyeblikket. Vy anbefaler at du vurderer andre transportmidler hvis du kan. Følg med på vy.no eller Vys app.
Engelsk There are few available KJØRETØY at the moment. OPERATØR recommends that you use a different form of transport if possible. Check OPERATØR.no or OPERATØR's app for updates. There are few available buses at the moment. Vy recommends that you use a different form of transport if possible. Check vy.no or Vy's app for updates.

5.3.11 Venter på bekreftelse

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR venter på bekreftelse av bestilte KJØRETØY. Følg med på OPERATØRS app/ OPERATØR.no Vy venter på bekreftelse av bestilte busser. Følg med på Vys app/ Vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR venter på bekreftelse av bestilte KJØRETØY. Følg med på OPERATØRS app eller OPERATØR.no Vy venter på bekreftelse av bestilte busser. Følg med på Vys app eller Vy.no

5.3.12 Bekreftet transport

Minst 1 kjøretøy bekreftet, men ingen i drift:

Eksempel 1:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Vi vil kjøre KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN Vi vil kjøre buss for tog i skytteltrafikk fra Skøyen
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Vi vil kjøre KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN. KJØRETØYENE kjører mellom STASJON, STASJON og STASJON. Første KJØRETØY forventes ca. kl. tt:mm. For mer informasjon - se OPERATØRS app eller OPERATØR.no Vi vil kjøre buss for tog i skytteltrafikk mellom Ski, Kolbotn og Holmlia. Første buss forventes ca. kl. 18:50. For mer informasjon - se Vys app eller Vy.no

Eksempel 2:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Vi vil kjøre KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN Vi vil kjøre buss for tog i skytteltrafikk fra Skøyen
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Vi vil kjøre KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN. Det er dessverre få KJØRETØY tilgjengelig. For mer informasjon - se OPERATØRS app eller OPERATØR.no Vi vil kjøre buss for tog i skytteltrafikk Fra Ski. Det er dessverre få busser tilgjengelig. For mer informasjon - se Vys app eller Vy.no

Minst 1 kjøretøy i drift:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører nå KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN Vy kjører nå buss for tog i skytteltrafikk fra Asker
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN. X av Y KJØRETØY går nå i skytteltrafikk mellom STASJON, STASJON og STASJON. For mer informasjon, se OPERATØRS app eller OPERATØR.no. Vy kjører buss for tog i skytteltrafikk fra Dal. 8 av 10 busser går nå i skytteltrafikk mellom Frogner, Jessheim og Dal. For mer informasjon, se Vys app eller vy.no.

Alle kjøretøy i drift:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN Vy kjører buss for tog i skytteltrafikk fra Asker
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører KJØRETØY for tog i skytteltrafikk fra HOLDEPLASSpå20TEGN. KJØRETØYENE kjører mellom STASJON, STASJON og STASJON. For mer informasjon, se OPERATØRS app eller OPERATØR.no. Vy kjører buss for tog i skytteltrafikk fra Dal. Bussene kjører mellom Frogner, Jessheim og Dal. For mer informasjon, se Vys app eller vy.no.

5.3.13 Feilsøking

Språk Melding
Norsk Vi leter etter feilen
Engelsk We are working to identify the fault

5.3.14 Feilretting i gang

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å rette feilen
Engelsk We are working to rectify the fault

5.3.15 Feilretting i gang-oppdatering

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta
Engelsk We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take

5.3.16 Feilretting - ferdig

Språk Melding
Norsk Vi har rettet feilen
Engelsk We have rectified the fault

5.3.17 Avklarer situasjonen

Språk Melding
Norsk Vi avklarer situasjonen nå
Engelsk We are currently clarifying the situation

5.3.18 Jobber med å klargjøre toget

Språk Melding
Norsk Vi jobber med å klargjøre toget
Engelsk We are preparing the train

5.3.19 Buss i tillegg til tog

Buss i tillegg til toget:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til toget Vy kjører buss i tillegg til toget
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service Vy is also running a rail replacement service
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til toget. Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til toget.
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service. The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service.

Direktebuss i tillegg til toget med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl. TT:MM Vy kjører buss i tillegg til tog direkte til Trondheim S kl. 06:50
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service direct to STASJON at TT:MM Vy is also running a rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl. TT:MM Buss i tillegg til tog direkte til Trondheim S kl. 06:50
Engelsk Rail replacement service direct to STASJON at TT:MM Rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog direkte til STASJON kl TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører buss i tillegg til toget direkte til Trondheim S kl 06:50. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service direct to STASJON at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is also running a rail replacement service direct to Trondheim S at 06:50. For more information - see Vy's app or vy.no

Buss i tillegg til toget til opptil tre stasjoner:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON Vy kjører buss i tillegg til tog til Ås, Vestby og Moss
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON Vy is also running a rail replacement service to Ås. Vestby and Moss
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk OPERATØR kjører buss i tillegg til tog. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører buss i tillegg til tog. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR is also running a rail replacement service. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Vy is also running a rail replacement service. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON. Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til tog til Ås, Vestby og Moss.
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON. The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service to Ås, Vestby and Moss.

Buss i tillegg til toget til opptil tre stasjoner med klokkeslett:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON kl. TT:MM Buss i tillegg til tog til Kløfta, Jessheim og Dal kl. 16:18
Engelsk Rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON at TT:MM Rail replacement service to Kløfta, Jessheim and Dal at 16:18
Språk Skjerm, kortversjon Eksempel
Norsk Buss i tillegg til tog kl. TT:MM. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Buss i tillegg til tog kl. 16:18. Se Vys app/vy.no
Engelsk Rail replacement service at TT:MM. See OPERATØR's app/OPERATØR.no Rail replacement service at 16:18. See Vy's app/vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er kortere enn vanlig. OPERATØR kjører buss i tillegg til tog til STASJON, STASJON og STASJON kl. TT:MM. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Toget er kortere enn vanlig. Vy kjører buss i tillegg til tog til Kløfta, Jessheim og Dal kl. 16:18. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no
Engelsk The train is shorter than ususal. OPERATØR is also running a rail replacement service to STASJON, STASJON and STASJON at TT:MM. For more information - see OPERATØR's app or OPERATØR.no The train is shorter than usual. Vy is also running a rail replacement service to Kløfta, Jessheim and Dal at 16:18. For more information - see Vy's app or vy.no

5.3.20 Toget er fullt- bruk andre tog

Brukes bare når operatørene ber om det.

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Toget er fullt. OPERATØR anbefaler at du bruker andre tog Toget er fullt. Vy anbefaler at du bruker andre tog
Engelsk The train is full. OPERATØR recommends that you use a different train The train is full. Vy recommends that you use a different train

5.3.21 Venter på assistanse fra politi

Språk Melding
Norsk Toget venter på assistanse fra politiet
Engelsk The train is awaiting police assistance

5.3.22 Venter på ambulanse

Språk Melding
Norsk Toget venter på assistanse fra ambulanse
Engelsk The train is awaiting ambulance assistance

5.3.23 Venter på busser

Språk Melding
Norsk Toget venter på busser
Engelsk The train is awaiting buses

5.3.24 Deling

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Toget skal deles. Bruk FREMSTE/BAKERSTE del av toget Toget skal deles. Bruk fremste del av toget
Engelsk The train will be divided. Use the FRONT/REAR coaches The train will divide. Use the front coaches

5.3.25 Direkte tog

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Toget går direkte fra STASJON til STASJON Toget går direkte fra Lillestrøm til Oslo S
Engelsk Direct service from STASJON to STASJON Direct service from Lillestrøm to Oslo S
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget går direkte fra STASJONpå17TEGN til STASJONpå17TEGN Toget går direkte fra Lillestrøm til Oslo S
Engelsk Direct service from STASJONpå17TEGN to STASJONpå17TEGN Direct service from Lillestrøm to Oslo S

5.3.26 Andre alternativer

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATRØR anbefaler at du tar rutebuss fra HOLDEPLASS. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar rutebuss fra Lensmannslia. Se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use bus service from HOLDEPLASS. Use OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy recommends that you use bus service from Lensmannslia. Use Vy's app/vy.no.
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR anbefaler at du tar rutebuss fra HOLDEPLASS. For mer informasjon - se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy anbefaler at du tar rutebuss fra Lensmannslia. For mer informasjon - se Vys app/vy.no
Engelsk OPERATØR recommends that you use regular bus service from HOLDEPLASS. For more information - use OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy recommends that you use regular bus service from Lensmannslia. For more information - use Vy's app/vy.no.

5.3.27 Alternativ transport på deler av strekningen

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører ALTERNATIV fra STASJON til STASJON Vy kjører buss for tog fra Oslo S til Kolbotn
Engelsk OPERATØR is running ALTERNATIV from STASJON to STASJON Vy is running rail replacement buses from Oslo S to Kolbotn

Forhåndsinformasjon:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR kjører alternativ transport fra STASJON. Se OPERATØRs app/OPERATØR.no Vy kjører alternativ transport fra Nationaltheatret. Se Vys app eller vy.no
Engelsk OPERATØR is running alternative transport from STASJON. Use OPERATØR's app or OPERATØR.no Vy is running alternative transport from Nationaltheatret. Use Vy's app or vy.no
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OPERATØR kjører alternativ transport fra STASJON. For mer informasjon - se OPERATØRs app eller OPERATØR.no Vy kjører alternativ transport fra Nationaltheatret. For mer informasjon - se Vys app eller vy.no.
Engelsk OPERATØR is running alternative transport from STASJON For more information - use OPERATØR's app or OPERATØR.no. Vy is running alternative transport from Nationaltheatret. For more information - use Vy's app or vy.no

5.3.28 Innstilt på deler av strekningen

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Bruk andre tog til STASJON Bruk andre tog til Oslo S
Engelsk Use other trains to STASJON Use other trains to Oslo S

5.3.29 Innstilt på deler av strekningen – forhåndsmelding

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Tog til STASJON. Buss for tog mellom STASJON og STASJON Tog til Stokke. Buss for tog mellom Stokke og Larvik
Engelsk The train terminates at STASJON. Bus between STASJON and STASJON. The train terminates at Stokke. Bus between Stokke and Larvik

5.3.30 Stengt togsett

Språk Melding
Norsk Bruk FREMSTE/BAKERSTE del av toget
Engelsk Use the FRONT/REAR coaches

5.3.31 Koble til vogner

Språk Melding
Norsk Toget vil få flere vogner. Vent med å gå om bord
Engelsk The train is awaiting more coaches. Please do not board yet

5.3.32 Forsinket tog skal returnere

Språk Melding
Norsk Venter på ankommende tog
Engelsk Awaiting incoming train