5.2 Spesielle situasjoner

I dette underkapittelet er det tekster som kan brukes i monitormeldinger og manuelle annonseringer i spesielle situasjoner som vi ikke kommer borti like ofte som avvikene i 5.1.

5.2.1 Nødmelding

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Vi har mottatt en nødmelding fra et tog, og alle tog må kjøre sakte til vi vet hva som har skjedd. Du må regne med forsinkelser Vestfoldbanen: Vi har mottatt en nødmelding fra et tog, og alle tog må kjøre sakte til vi vet hva som har skjedd. Du må regne med forsinkelser
Engelsk BANESTREKNING: We have received a distress signal from a train. All services must run at slow speed until we have established what has happened. Expect delays Vestfoldbanen: We have received a distress signal from a train. All services must run at slow speed until we have established what has happened. Expect delays
Språk Høyttaler
Norsk Vi har mottatt en nødmelding fra et tog, og alle tog må kjøre sakte til vi vet hva som har skjedd. Du må regne med forsinkelser.
Engelsk We have received a distress signal from a train. All services must run at slow speed until we have established what has happened. Expect delays.

5.2.2 Evakuering av TSS

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Trafikkstyringssentralen i STED er evakuert. Togene står stille til situasjonen er avklart. Det er ikke mulig for oss å gi mer informasjon før sentralen er åpnet igjen Trafikkstyringssentralen i Oslo er evakuert. Togene står stille til situasjonen er avklart. Det er ikke mulig for oss å gi mer informasjon før sentralen er åpnet igjen
Engelsk Our traffic control centre in STED has been evacuated. All trains will remain at a standstill until the situation has been resolved. We will be unable to provide any further information until the control centre has re-opened Our traffic control centre in Oslo has been evacuated. All trains will remain at a standstill until the situation has been resolved. We will be unable to provide any further information until the control centre has re-opened

5.2.3 Evakuering av stasjon

Monitormelding og manuell annonsering:

Språk Melding
Norsk Forlat stasjonen! Politiet har bedt oss om å stenge stasjonen. Vennligst forlat stasjonsområdet
Engelsk Leave the station! The police has asked us to close the station. Please leave the station area

5.2.4 Delvis evakuering av stasjonsområde (stenging av plattform(er))

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Politiet har bedt oss om å stenge spor X–X. Hvis du er på spor X–X, ber vi deg om å gå inn i stasjonshallen. Togene kjører fra andre spor Politiet har bedt oss om å stenge spor 1–6. Hvis du er på spor 1–6, ber vi deg om å gå inn i stasjonshallen. Togene kjører fra andre spor
Engelsk The police have asked us to close off tracks X–X. If you are currently waiting at tracks X–X, please go to the station hall. Trains will be departing from other tracks The police have asked us to close off tracks 1–6. If you are currently waiting at tracks 1–6, please go to the station hall. Trains will be departing from other tracks
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Politiet har bedt oss om å stenge spor X til X. Hvis du er på spor X til X, ber vi deg om å gå inn i stasjonshallen. Togene kjører fra andre spor Politiet har bedt oss om å stenge spor 1 til 6. Hvis du er på spor 1 til 6, ber vi deg om å gå inn i stasjonshallen. Togene kjører fra andre spor
Engelsk The police have asked us to close off tracks X to X. If you are currently waiting at tracks X to X, please go to the station hall. Trains will be departing from other tracks The police have asked us to close off tracks 1 to 6. If you are currently waiting at tracks 1 to 6, please go to the station hall. Trains will be departing from other tracks

5.2.5 Bombetrussel

Språk Melding
Norsk Viktig melding: Vi har mottatt en bombetrussel, og politiet må undersøke stasjonen. Vær vennlig og gå rolig vekk fra stasjonsområdet
Engelsk Important announcement: We have received a bomb threat and police will need to search the station. Please calmly leave the station area

5.2.6 Bagasjemelding

Språk Melding
Norsk På grunn av sikkerheten ber vi om at du aldri går fra bagasjen din på stasjonen
Engelsk For security reasons, please do not leave your luggage unattended while on the station

5.2.7 Tyverimelding

Språk Melding
Norsk Vi har mottatt melding om tyverier på stasjoner og i tog. Pass godt på eiendelene dine
Engelsk We have been notified that thieves are currently operating on stations and trains. Please look after your belongings

5.2.8 Streik toginfo

Språk Melding
Norsk På grunn av streik kan vi ikke gi deg oppdatert kundeinformasjon. For mer informasjon om streiken, se banenor.no
Engelsk We will not be able to give you updated customer information due to strike. See banenor.no for more information about the strike

5.2.9 Streik generell

Språk Melding
Norsk Vær oppmerksom på at det vil bli forsinkelser og innstillinger pga. streik. Se togselskapenes hjemmesider for informasjon om streiken
Engelsk Please note that cancellations will occur due to a strike. See the train companies’ websites for information about the strike

5.2.10 Streik kort tog

Språk Skjerm og høyttaler
Norsk Toget er kortere enn vanlig på grunn av at ORGANISASJON streiker
Engelsk The train is shorter than usual due to ORGANISASJON strike

5.2.11 Ingen alternativ transport pga. streik

Ingen alternativ transport pga. streik:

Språk Skjerm Eksempel
Norsk OPERATØR setter ikke opp alternativ transport pga. streik Vy setter ikke opp alternativ transport pga. streik
Engelsk OPERATØR is not arranging alternative transport due to strike Vy is not arranging alternative transport due to strike
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget er innstilt på grunn av streik. OPERATØR setter ikke opp alternativ transport. For refusjon av billetter, ta kontakt med OPERATØR på OPERATØR.no. Toget er innstilt på grunn av streik. Vy setter ikke opp alternativ transport. For refusjon av billetter, ta kontakt med Vy på vy.no.
Engelsk The train is cancelled due to strike. OPERATØR is not arranging alternative transport. For ticket refund, please contact OPERATØR at OPERATØR.no. The train is cancelled due to strike. Vy is not arranging alternative transport. For ticket refund, please contact Vy at vy.no.

5.2.12 Oslo S: Hallen stengt

Språk Melding
Norsk Stasjonshallen på Oslo S er stengt. Trafikken går som normalt. Du kan komme deg til sporene fra utsiden av stasjonsbygningen ved spor 19 og videre gjennom undergangen mellom sporene
Engelsk The station hall at Oslo S is closed. All lines are operating a good service. Access to the platforms as from outside the station building by track 19, and the through the passage underground between the tracks

5.2.13 Sporendring Gardermoen

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Vi har en sporendring. Linje XX til STASJON kl. XX:XX går fra spor X. Dette sporet er ved samme plattform som spor X Vi har en sporendring. Linje R11 til Skien kl. 22:18 går fra spor 2. Dette sporet er ved samme plattform som spor 1
Engelsk There is a change of tracks for the XX service to STASJON at XX:XX. This train will depart from track X. Access to this track is at the same platform as track X There is a change of tracks for the R11 service to Skien at 22:18. This train will depart from track 2. Access to this track is at the same platform as track 1
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Vi har en sporendring. Linje XX til STASJON kl XX:XX går fra spor X. Dette sporet er ved samme plattform som spor X. Vi har en sporendring. Linje R11 til Skien kl 22:18 går fra spor 2. Dette sporet er ved samme plattform som spor 1.
Engelsk There is a change of tracks for the XX service to STASJON at: XX:XX. This train will depart from track X. Access to this track is at the same platform as track X. There is a change of tracks for the R11 service to Skien at: 22:18. This train will depart from track 2. Access to this track is at the same platform as track 1.

5.2.14 Bruk undergangen

Språk Melding
Norsk Bruk personundergangen mellom sporene
Engelsk Use the underground passage between the tracks

5.2.15 Deling av tog

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Til deg som skal reise med PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX. Det er bare de FREMSTE/BAKERSTE vognene som skal brukes. Til deg som skal reise med Vy lokaltog til Arna kl. 20:05. Det er bare de bakerste vognene som skal brukes.
Engelsk This is a message for passengers waiting for the PRODUKTNAVN service to DESTINASJON due at XX:XX. Please board the FRONT/REAR coaches only. This is a message for passengers waiting for the Vy local train service to Arna due at 20:05. Please board the rear coaches only.

5.2.16 Koble til vogner

Språk Høyttaler Melding
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX vil få flere vogner. Hvis du skal til STASJON, bruk de FREMSTE/BAKERSTE vognene. Linje R20 til Gøteborg kl. 18:02 vil få flere vogner. Hvis du skal til Sverige, bruk de fremste vognene.
Engelsk PRODUKTNAVN to DESTINASJON at XX:XX is awaiting more coaches. If you are travelling to DESTINASJON, please use the FRONT/REAR COACHES. The R20 service to Gothenburg at 18:02 is awaiting more coaches. If you are travelling to Sweden, please use the front coaches.

5.2.17 Ny avgangstid


Eksempel 1:

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX vil få ny avgangstid. TILTAK / PROGNOSE. Vy Regiontog til Bergen kl. 15:43 vil få ny avgangstid. Vi jobber med å klargjøre toget. Vi kommer tilbake med ny melding så snart vi har mer informasjon.
Engelsk The XX:XX PRODUKTNAVN to DESTINASJON will be rescheduled. TILTAK / PROGNOSE. The 15:43 Vy Regional train to Bergen will be rescheduled. We are preparing the train. We will let you know more as soon as we have further information available.

Eksempel 2:

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX har fått ny avgangstid kl. XX:XX. TILTAK. Vy Regiontog til Bergen klokka 15:43 har fått ny avgangstid kl. 16:15. Vi jobber med å klargjøre toget.
Engelsk The XX:XX PRODUKTNAVN to DESTINASJON has been rescheduled to XX:XX. TILTAK. The 15:43 Vy Regional train to Bergen has been rescheduled to 16:15. We are preparing the train.

5.2.18 Ny avgangstid – andre stasjoner på ruten

Språk Høyttaler Melding
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON klokka XX:XX har ennå ikke gått fra STASJON. TILTAK/PROGNOSE. Linje L22 til Mysen klokka 12:31 har ennå ikke gått fra Skøyen. Vi jobber med å klargjøre toget. Det første toget mot Ski blir linje L2 klokka 12:35 fra spor ni.
Engelsk PRODUKTNAVN to DESTINASJON at XX:XX has not yet departed from STASJON. TILTAK/PROGNOSE. The L22 service to Mysen at: 12:31 has not yet departed from Skøyen. We are preparing the train. The first train towards Ski, is the L2 service departs at: 12:35 from track 9.

5.2.19 Sent til plattform

Språk Høyttaler Melding
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX vil komme til plattformen senere enn vanlig. TILTAK / PROGNOSE. Vy Regiontog til Trondheim klokka 08:02 vil komme til plattformen senere enn vanlig. Vi kommer tilbake med ny melding så snart vi har mer informasjon.
Engelsk The XX:XX PRODUKTNAVN to DESTINASJON will arrive at the platform later than usual. TILTAK / PROGNOSE. The 08:02 Vy Regional train to Trondheim will arrive at the platform later than usual. We will let you know more as soon as we have further information available.

5.2.20 Forsinket tog skal returnere

Språk Høyttaler Melding
Norsk PRODUKTNAVN fra DESTINASJON klokka XX:XX, forventes klokka XX:XX på spor X. Det er dette togsettet som skal bli til PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX. Linje L3 fra Jaren klokka 14:48, forventes klokka 15:12 på spor 16. Det er dette togsettet som skal bli til linje R30 til Gjøvik kl. 15:02.
Engelsk The PRODUKTNAVN from DESTINASJON due at XX:XX, , is now expected at XX:XX on track X. This is the train that will return as PRODUKTNAVN to DESTINASJON at XX:XX. The L3 service from Jaren due at 14:48, is now expected at 15:12 on track 16. This is the train that will return as the R30 service to Gjøvik at 15:02.

5.2.21 Direkte

Språk Høyttaler Melding
Norsk PRODUKTNAVN til DESTINASJON kl. XX:XX går direkte til STASJON. Hvis du skal til stasjoner mellom STASJON og STASJON, TILTAK. Linje L1 til Lillestrøm kl. 20:25 går direkte til Lillestrøm. Hvis du skal til stasjoner mellom Bryn og Sagdalen, bruk neste tog.
Engelsk The PRODUKTNAVN to DESTINASJON at XX:XX proceeds direct to STASJON. If you are traveling to stations between STASJON and STASJON, TILTAK. The L1 service to Lillestrøm at 20:25 will proceed direct to Lillestrøm. If you are traveling to stations between Bryn and Sagdalen, please use the next train.

5.2.22 Ruteendring

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Ruteendring: Fra XX MÅNED endrer vi på togrutene. Se togselskapenes nettsider eller apper for mer informasjon Ruteendring: Fra 15. desember endrer vi på togrutene. Se togselskapenes nettsider eller apper for mer informasjon
Engelsk Service update: We are making changes to several of our services, starting XX MÅNED. For more information, check the train companies’ websites or apps. Service update: We are making changes to several of our services, starting 15 December. For more information, check the train companies’ websites or apps