5.1 Avviksmeldinger

Dette er tekster du kan bruke i monitormeldinger, manuelle annonseringer og trafikkmeldinger.

5.1.1 Forsinkelser

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er forsinkelser pga. ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. TILTAK + PROGNOSE Nordlandsbanen: Det er forsinkelser pga. solslyng mellom Hommelvik og Hell. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at den er rettet innen kl. 15:30
Engelsk BANESTREKNING: There are delays due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. TILTAK + PROGNOSE Nordlandsbanen: There are delays due to buckled rails between Hommelvik and Hell. We are working to rectify the fault, and expect it to be resolved by 15:30
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er forsinkelser på grunn av ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. TILTAK + PROGNOSE. Det er forsinkelser på grunn av solslyng mellom Hommelvik og Hell. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at den er rettet innen kl 15:30.
Engelsk There are delays due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. TILTAK + PROGNOSE. There are delays due to buckled rails between Hommelvik and Hell. We are working to rectify the fault, and expect it to be resolved by 15:30.

5.1.2 Forsinkelser og innstillinger

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er forsinkelser og innstillinger pga. ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. TILTAK + PROGNOSE Sørlandsbanen: Det er forsinkelser og innstillinger pga. strømproblemer mellom Skeiane og Bryne. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at den er rettet innen kl. 17:00
Engelsk BANESTREKNING: There are delays and cancellations due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. TILTAK + PROGNOSE Sørlandsbanen: There are delays and cancellations due to power failure between Skeiane and Bryne. We are working to rectify the fault, and expect it to be resolved by 17:00
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av ÅRSAK mellom STASJON og STASJON. TILTAK + PROGNOSE. Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skeiane og Bryne. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at den er rettet innen kl. 17:00.
Engelsk There are delays and cancellations due to ÅRSAK between STASJON and STASJON. TILTAK + PROGNOSE. There are delays and cancellations due to power failure between Skeiane and Bryne. We are working to rectify the fault, and expect it to be resolved by 17:00.

5.1.3 Innstilling én linje

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Linje XX er innstilt mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Drammenbanen: Linje L1 er innstilt mellom Skøyen og Asker pga. feil på en sporveksel. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl 14:00
Engelsk BANESTREKNING: The XX service is cancelled between STASJON and STASJON due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Drammenbanen: The L1 service is cancelled between Skøyen and Asker due to a switch-point failure. We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take. New update at 14:00
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Linje XX er innstilt mellom STASJON og STASJON på grunn av ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. Linje L1 er innstilt mellom Skøyen og Asker på grunn av feil på en sporveksel. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl 14:00.
Engelsk The XX service is cancelled between STASJON and STASJON due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. The L1 service is cancelled between Skøyen and Asker due to a switch-point failure. We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take. New update at 14:00.

5.1.4 Stengt

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er stengt mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Bergensbanen: Det er stengt mellom Ustaoset og Geilo pga. et ras. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for åpning: 23. desember kl 12:00
Engelsk BANESTREKNING: The line section between STASJON and STASJON is closed due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Bergensbanen: The line section between Ustaoset and Geilo is closed due to a landslide. We are working to rectify the fault. We expect the problem to be resolved by 23 December at 12:00
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er stengt mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. Det er stengt mellom Ustaoset og Geilo pga. et ras. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for åpning: 23. desember kl 12:00.
Engelsk The line section between STASJON and STASJON is closed due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. The line section between Ustaoset and Geilo is closed due to a landslide. We are working to rectify the fault. We expect the problem to be resolved by 23 December at 12:00.

5.1.5 Full stans

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er full stans i trafikken mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Østfoldbanen: Det er full stans i trafikken mellom Ski og Moss pga. et tre på sporet. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl 21:00
Engelsk BANESTREKNING: All services are disrupted between STASJON and STASJON due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Østfoldbanen: All services are disrupted between Ski and Moss due to a tree on the tracks. We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take. New update at 21:00
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er full stans i trafikken mellom STASJON og STASJON på grunn av ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. Det er full stans i trafikken mellom Ski og Moss på grunn av et tre på sporet. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl 21:00.
Engelsk All services are disrupted between STASJON and STASJON due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE. All services are disrupted between Ski and Moss due to a tree on the line. We are working to rectify the fault, but do not know how long this will take. New update at 21:00.

5.1.6 Færre spor

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Det er færre spor i bruk mellom STASJON og STASJON pga. ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Hovedbanen: Det er færre spor i bruk mellom Lillestrøm og Kløfta pga. feil på en sporveksel. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at feilen er rettet innen kl 08:15
Engelsk BANESTREKNING: The number of tracks available between STASJON and STASJON has been reduced due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Hovedbanen: The number of tracks available between Lillestrøm and Kløfta has been reduced due to a switch-point failure. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 08:15
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er færre spor i bruk mellom STASJON og STASJON på grunn av ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE Det er færre spor i bruk mellom Lillestrøm og Kløfta på grunn av feil på en sporveksel. Vi jobber med å rette feilen, og regner med at feilen er rettet innen kl 08:15
Engelsk The number of tracks available between STASJON and STASJON has been reduced due to ÅRSAK. TILTAK + PROGNOSE The number of tracks available between Lillestrøm and Kløfta has been reduced due to a switch-point failure. We are working to rectify the fault, and expect the problem to be resolved by 08:15

5.1.7 Mange avvik

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING(ER): Det er forsinkelser og innstillinger pga. ÅRSAK(ER). TILTAK/PROGNOSE Drammenbanen og Østfoldbanen: Det er forsinkelser og innstillinger pga. signalfeil og solslyng. Vi jobber med å rette feilene. Ny oppdatering kl. 11:45. Se banenor.no eller togselskapenes apper/nettsider for mer informasjon
Engelsk BANESTREKNING(ER): There are delays and cancellations at several lines, due to ÅRSAK(ER). TILTAK/PROGNOSE Drammenbanen and Østfoldbanen: There are delays and cancellations at several lines, due to signal faults and buckled rails. We are working to rectify the faults. New update at 11:45. Check banenor.no or the train companies’ apps/websites for more information
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er forsinkelser og innstillinger flere steder pga. ÅRSAK(ER). TILTAK/PROGNOSE. Det er forsinkelser og innstillinger flere steder pga. signalfeil og solslyng. Vi jobber med å rette feilene. Ny oppdatering kl 11:45. Se skjermer, banenor.no eller togselskapenes apper eller nettsider for mer informasjon.
Engelsk There are delays and cancellations at several lines, due to ÅRSAK(ER). TILTAK/PROGNOSE. There are delays and cancellations at several lines, due to signal faults and buckled rails. We are working to rectify the faults. New update at: 11:45. Check monitor screens, banenor.no or the train companies’ apps or websites for more information.

5.1.8 Planlagt arbeid forhåndsinfo

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Fra UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX til UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX utfører vi arbeid mellom STASJON og STASJON. Strekningen blir stengt for trafikk. TILTAK Bergensbanen: Fra lørdag 8. september kl 04:00 til søndag 9. september kl 20:00 utfører vi arbeid mellom Bergen og Voss. Strekningen blir stengt for trafikk. Se Vy.no/Vys app for informasjon om toget ditt
Engelsk BANESTREKNING: We are carrying out planned track works from UKEDAG XX MÅNED at XX:XX to UKEDAG XX MÅNED at XX:XX between STASJON and STASJON. TILTAK Bergensbanen: We are carrying out planned track works from Saturday 8 September at 04:00 to Sunday 9 September at 20:00 between Bergen and Voss. See Vy.no/Vy’s app for more information about your train
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Fra UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX til UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX utfører vi arbeid mellom STASJON og STASJON. Strekningen blir stengt for trafikk. TILTAK. Fra lørdag 8. september kl 04:00 til søndag 9. september kl 20:00 utfører vi arbeid mellom Bergen og Voss. Strekningen blir stengt for trafikk. Se Vy.no eller Vys app for informasjon om toget ditt.
Engelsk We are carrying out planned track works from UKEDAG XX MÅNED at XX:XX to UKEDAG XX MÅNED at XX:XX between STASJON and STASJON. TILTAK. We are carrying out planned track works from Saturday 8 September at 04:00 to Sunday 9 September at 20:00 between Bergen and Voss. See Vy.no or Vy’s app for more information about your train.

5.1.9 Planlagt arbeid underveis

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Frem til UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX utfører vi arbeid på sporet mellom STASJON og STASJON. Strekningen er stengt for trafikk. TILTAK Sørlandsbanen: Frem til onsdag 12. september kl 21:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Kristiansand og Moi. Strekningen er stengt for trafikk. Se skjermer eller Vy.no/Vys app for informasjon om toget ditt
Engelsk BANESTREKNING: We are carrying out planned track works between STASJON and STASJON until UKEDAG XX MÅNED at XX:XX. TILTAK Sørlandsbanen: We are carrying out planned track works between Kristiansand and Moi until Wednesday 12 September at 21:00. See monitor screens or Vy.no/Vy’s app for more information about your train
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Frem til UKEDAG XX. MÅNED kl XX:XX utfører vi arbeid på sporet mellom STASJON og STASJON. Strekningen er stengt for trafikk. TILTAK. Frem til onsdag 12. september kl 21:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Kristiansand og Moi. Strekningen er stengt for trafikk. Se skjermer, eller Vy.no eller Vys app for informasjon om toget ditt.
Engelsk We are carrying out planned track works between STASJON and STASJON until UKEDAG XX MÅNED at XX:XX. TILTAK. We are carrying out planned track works between Kristiansand and Moi until Wednesday 12 September at 21:00. See monitor screens, or Vy.no or Vy’s app for more information about your train.

5.1.10 Feil på informasjonssystemet

Språk Melding
Norsk Vi har problemer med informasjonssystemet. Vi jobber med å rette feilen. Se togselskapenes apper eller nettsider for informasjon om toget ditt
Engelsk We are experiencing problems with the information system. We are working to rectify the fault. Please check the train companies’ apps or web sites for information about your train

5.1.11 Utfall av CTC-data

Språk Melding
Norsk Vi har problemer med informasjonssystemet. Vi jobber med å rette feilen
Engelsk We are experiencing problems with the information system. We are working to rectify the fault

5.1.12 Feil på høyttaleranlegget

Språk Melding
Norsk Høyttaleranlegget er ute av drift. Se skjermer for informasjon om toget ditt
Engelsk The PA system is out of order. For information about your train, check monitor screens

5.1.13 Feil på skjermene

Språk Melding
Norsk Skjermene våre er ute av drift. Vi jobber med å rette feilen. Lytt til høyttalermeldinger eller se togselskapenes apper eller nettsider for informasjon om toget ditt
Engelsk Our monitor screens are out of order. We are working to rectify the fault. Please listen to PA announcements or use the train companies’ apps or web sites for information about your train

5.1.14 Feil på kommunikasjonssystem (GSM-R)

Språk Melding
Norsk Det er full stans i trafikken pga. feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Togene må stå stille til situasjonen er avklart
Engelsk All train services are currently disrupted due to fault in the communications system between the trains and traffic control. All trains are at a standstill until the situation has been resolved

5.1.15 Første tog

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Det første toget til STASJON blir linje XX klokken XX:XX fra spor X. Det første toget til Oslo Lufthavn blir linje R10 klokken 23:14 fra spor 4
Engelsk The first train towards STASJON will be the XX service at XX:XX from track X. The first train towards Oslo Airport will be the R10 service at 23:14 from track 4

5.1.16 Tog som ikke er i trafikk

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Toget som står på spor X er ikke i trafikk. Toget som står på spor 3 er ikke i trafikk.
Engelsk The train standing at track X is not in use. The train standing at track 3 is not in use.

5.1.17 Stasjon med personovergang i plan

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Viktig melding. Det første toget som kommer er linje XX til STASJON klokken XX:XX på spor X. Etter at dette toget har kommet, vil linje XX til STASJON klokken XX:XX komme på spor X. Vær oppmerksom før du krysser sporet. Viktig melding. Det første toget som kommer er linje L3 til Jaren klokken 06:53 på spor 1. Etter at dette toget har kommet, vil linje R30 til Oslo S klokken 06:57 komme på spor 2. Vær oppmerksom før du krysser sporet.
Engelsk Important message. The first train to arrive will be the XX service to STASJON at XX:XX on track X. After this train has arrived, the XX service to STASJON at XX:XX will arrive at track X. Please pay attention before you cross the tracks. Important message. The first train to arrive will be the L3 service to Jaren at 06:53 on track 1. After this train has arrived, the R30 service to Oslo S at 06:57 will arrive at track 2. Please pay attention before you cross the tracks.

5.1.18 Parallell banestrekning

Språk Skjerm Eksempel
Norsk Linje XX til STASJON kl XX:XX går direkte til STASJON. Hvis du skal til stasjoner mellom STASJON og STASJON, bruk neste tog kl XX:XX Linje L1 til Spikkestad kl 15:25 går direkte til Oslo S. Hvis du skal til stasjoner mellom Lillestrøm og Bryn, bruk neste tog kl 15:40
Engelsk The XX service to STASJON at XX:XX will proceed direct to STASJON. If you are travelling to a station between STASJON and STASJON, please use the next train at XX:XX The L1 service to Spikkestad at 15:25 will proceed direct to Oslo S. If you are travelling to a station between Lillestrøm and Bryn, please use the next train at 15:40
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Linje XX til STASJON kl XX:XX går direkte til STASJON. Hvis du skal til stasjoner mellom STASJON og STASJON, bruk neste tog kl XX:XX. Linje L1 til Spikkestad kl 15:25 går direkte til Oslo S. Hvis du skal til stasjoner mellom Lillestrøm og Bryn, bruk neste tog kl 15:40.
Engelsk The XX service to STASJON at XX:XX will proceed direct to STASJON. If you are travelling to a station between STASJON and STASJON, please use the next train at XX:XX. The L1 service to Spikkestad at 15:25 will proceed direct to Oslo S. If you are travelling to a station between Lillestrøm and Bryn, please use the next train at 15:40.

5.1.19 Mange sporendringer

Språk Melding
Norsk Vær oppmerksom på sporendringer. Følg med på skjermene for informasjon om toget ditt.
Engelsk Please note that track changes may occur. See our monitor screens for information about your train.

5.1.20 Buss i tillegg til toget

Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Dette er en melding til reisende som skal med linje XX til STASJON kl XX:XX. Det går buss i tillegg til toget direkte til STASJON kl XX:XX. Dette er en melding til reisende som skal med linje L21 til Stabekk kl 07:17. Det går buss i tillegg til toget direkte til Oslo S kl 07:07.
Engelsk This is a message to travelers who are going with the XX service to STASJON at XX:XX. We are also running a bus direct to STASJON at XX:XX. This is a message to travelers who are going with the L21 service to Stabekk at 07:17. We are also running a bus direct to Oslo S at 07:07.

5.1.21 Normal trafikk

Danne meldingen skal bare brukes når trafikken faktisk går som normalt igjen etter et avvik. Hvis det fremdeles er forsinkelser eller innstillinger, kan du i stedet bruke 5.1.22 Feil rettet.

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: Trafikken går som normalt igjen mellom STASJON og STASJON etter ÅRSAK Askerbanen: Trafikken går som normalt igjen mellom Asker og Lysaker etter en feil på sporet
Engelsk BANESTREKNING: All lines are operating a good service between STASJON and STASJON following ÅRSAK Askerbanen: All lines are operating a good service between Asker and Lysaker following a track fault
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Trafikken går som normalt igjen mellom STASJON og STASJON etter ÅRSAK. Trafikken går som normalt igjen mellom Asker og Lysaker etter en feil på sporet.
Engelsk All lines are operating a good service between STASJON and STASJON following ÅRSAK. All lines are operating a good service between Asker and Lysaker following a track fault.

5.1.22 Feil rettet

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: ÅRSAK mellom STASJON og STASJON er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger Gjøvikbanen: Feilen på sporet mellom Tøyen og Grefsen er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger
Engelsk BANESTREKNING: ÅRSAK between STASJON and STASJON has been rectified. Expect continued delays and cancellations Gjøvikbanen: The track fault between Tøyen and Grefsen has been rectified. Expect continued delays and cancellations
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk ÅRSAK mellom STASJON og STASJON er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Feilen på sporet mellom Tøyen og Grefsen er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.
Engelsk ÅRSAK between STASJON and STASJON has been rectified. Expect continued delays and cancellations. The track fault between Tøyen and Grefsen has been rectified. Expect continued delays and cancellations.

5.1.23 Objekt fjernet

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: OBJEKTET som sperret sporet mellom STASJON og STASJON er fjernet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger Gjøvikbanen: Toget som sperret sporet mellom Kjelsås og Grefsen er fjernet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger
Engelsk BANESTREKNING: The OBJEKT that blocked the tracks between STASJON and STASJON has been removed. Expect continued delays and cancellations Gjøvikbanen: The train that blocked the tracks between Kjelsås and Grefsen has been removed. Expect continued delays and cancellations
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk OBJEKTET som sperret sporet mellom STASJON og STASJON er fjernet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Toget som sperret sporet mellom Kjelsås og Grefsen er fjernet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.
Engelsk The OBJEKT that blocked the tracks between STASJON and STASJON has been removed. Expect continued delays and cancellations. The train that blocked the tracks between Kjelsås and Grefsen has been removed. Expect continued delays and cancellations.

5.1.24 Hendelse ok

Språk Skjerm Eksempel
Norsk BANESTREKNING: STASJON–STASJON er åpnet for trafikk etter ÅRSAK. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger Gardermobanen: Eidsvoll Verk–Oslo Lufthavn er åpnet for trafikk etter en hendelse ved sporet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstilinger
Engelsk BANESTREKNING: STASJON–STASJON is open for traffic following ÅRSAK. Expect continued delays and cancellations Gardermobanen: Eidsvoll Verk–Oslo Lufthavn is open for traffic following a trackside incident. Expect continued delays and cancellations
Språk Høyttaler Eksempel
Norsk Det er åpnet for trafikk igjen mellom STASJON og STASJON etter ÅRSAK. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Det er åpnet for trafikk igjen mellom Eidsvoll Verk og Oslo Lufthavn etter en hendelse ved sporet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstilinger.
Engelsk The line section between STASJON and STASJON is open for traffic following ÅRSAK. Expect continued delays and cancellations. The line section between Eidsvoll Verk and Oslo Lufthavn is open for traffic following a trackside incident. Expect continued delays and cancellations.

5.1.25 Se etter info andre steder

Eksemplel 1

Språk Skjerm og høyttaler Eksempel
Norsk Se XXX for informasjon om toget ditt Se Vy.no eller Vys app for informasjon om toget ditt
Engelsk Use XXX for information about your train Use Vy.no or Vy’s app for information about your train

Eksemplel 2

Språk Melding
Norsk Se banenor.no/nyheter/trafikkmeldinger for mer informasjon
Engelsk Use banenor.no/nyheter/trafikkmeldinger for more information