Leveransen

Dette kapittelet er rettet mot alle, men kan være spesielt nyttig for nye brukere eller personer utenfor organisasjonen. Her forklarer vi hvordan KTI jobber og hvor kundene kan finne informasjon om togtrafikken. Håndboken er standarden for kundeleveransen, og i dette kapittelet beskriver vi denne standarden.

I Bane NORs forretningsplan, som du ser illustrert i huset under, er et av de strategiske hovedtemaene Kunden i sentrum. For Kunde- og Trafikkinformasjon (KTI) er dette punktet det aller viktigste. Målet med alt vi gjør er å øke kundetilfredsheten, og for å klare det må vi levere nøyaktig, forståelig og oppdatert informasjon i de rette kanalene og til rett tid.

Huset

Vi skal levere informasjon om avvik på trafikkmeldingssidenbanenor.no, informere om sporendringer, forsinkelser, innstillinger og andre endringer fra ruteplanen via skjermer, høyttalere og app, og sørge for at dataen som Kundeinformasjonssystemet vårt gir fra seg til andre aktører er korrekt. Hvor du kan finne denne informasjonen går vi nærmere inn på i resten av kapittel 2, mens hva toginformatørene skal gjøre for at leveransen skal være på det nivået vi ønsker, står beskrevet i kapittel 3 Interne rutiner og kapittel 4 Situasjoner.