2.5 Deling og bruk av data

Det er Bane NOR som leverer masterdata om togtrafikken i Norge.

Det betyr at dataen som mates inn fra flere ulike kilder, blir sendt ut igjen etter å ha blitt prosessert av KARI (se 2.3 Informasjonsystemet). Bane NOR deler informasjon om infrastruktur og togfremføring, og det skjer gjennom åpne programmeringsgrensesnitt (API) og med data som følger SIRI-standarden (Service Interface for Real time Information), en internasjonal standard for utveksling av sanntidsinformasjon om offentlig transport.

Slik deles informasjonen med togselskapene, med Entur, og med andre som har interesse av informasjon om togtrafikken. Det betyr også at hvem som helst kan sitte på jente- eller gutterommet og lage sin egen app som henter data fra Bane NOR.

Data fra KARI blir altså ikke bare brukt i Bane NOR sine informasjonskanaler, men også på nettsteder, apper og interne systemer som driftes og brukes av andre. Derfor er det viktig at den dataen KARI sender fra seg er riktig — når KARI mates inn med feil data, så blir resultatet også feil. Siden vi ikke kan vite om alle som bruker dataen Bane NOR gjør tilgjengelig, er det viktig at vi passer på at all informasjon i systemet er oppdatert og riktig, selv elementer som kanskje ikke synes i våre informasjonskanaler.