Innledning

Denne håndboken for Kunde- og trafikkinformasjon beskriver vi hva vi skal levere i informasjonskanalene våre. Her defineres standarden for kundeinformasjon i KTI, basert på grundige kartlegginger av kundenes behov. Med kunder mener vi i denne håndboken først og fremst dem som reiser med tog i Norge.

De tekniske løsningene våre er verktøy som skal gjøre det mulig å levere god informasjon. Håndboken gir deg de viktigste prinsippene for hva du skal gjøre i ulike situasjoner, og hvordan du skal bruke informasjonskanalene våre til sikre kundene den leveransen vi har lovet dem, med relevant og oppdatert informasjon.