1.3 Oppbygging av håndboken

Denne håndboken er lagt opp slik at hvert kapittel blir litt snevrere og mer teknisk og spesialisert. De to første kapitlene ligger åpne for alle, sammen med kapittel 5, mens kapittel 3,4,6 og 7 er for internt bruk.

Kapittel 2, Leveransen, beskriver hvordan informasjonssystemet vårt er bygd opp og går gjennom informasjonselementene du kan finne på Bane NOR sine stasjoner og holdeplasser. Kapitlene 3-7 blir gradvis mer detaljerte og legger vekt på toginformatørenes rutiner og prosedyrer og ender opp i tekniske brukermanualer for de programmene vi bruker.

Håndboken starter altså med denne innledningen, fortsetter med overordnede prinsipper og beskrivelser av systemer og informasjonselementer, før den tar for seg generelle retningslinjer for toginformatørenes arbeid. Etter hvert kommer den inn på prosedyrer, før de tre siste kapitlene tar for seg tekstmaler, verktøy, lister og brukermanualer.

Hver artikkel i den digitaliserte utgaven av håndboken er laget slik at du finner lenker videre til andre relevante sider. På den måten vil du kunne klikke deg gjennom håndboken til du finner det du leter etter. Du vil også kunne lese en generell retningslinje, og så klikke deg videre for å lese prosedyren som hører til, eller finne en bestemt tekstmal som passer til situasjonen.