1.2 Målgrupper

Denne håndboken er først og fremst en instruks for alle som gir kundeinformasjon i Bane NOR sine kanaler, men mye av innholdet kan også være interessant for andre, både i og utenfor organisasjonen.

Kapittel 2 er særlig viet det kundene møter når de er på Bane NOR sine stasjoner.