1.1 Rolle og funksjon

Bane NOR skal til enhver tid tilby kundene den informasjonen de trenger om togtrafikken slik at de blir i stand til å ta gode valg for seg selv og reisen sin. Denne håndboken beskriver hvordan toginformatørene i Bane NOR skal sørge for at kundene får denne informasjonen på en enhetlig og forutsigbar måte.

Kundene kan finne informasjon i flere ulike kanaler. Informasjon om togtrafikken er tilgjengelig via høyttalere og skjermer på stasjonene, gjennom linjekartet, på nettsidene våre, og i mobilappen NÅ.

Kundene skal få vite om forsinkelser, innstillinger, sporendringer og andre avvik så tidlig som mulig. Så fort vi vet mer, for eksempel om alternativ transport eller at toget har blitt innstilt, skal vi dele den oppdaterte informasjonen med kundene. Vi skal fortelle kundene hvilke alternativer de har. Det er Bane NOR sitt ansvar å sørge for at kundene som oppholder seg på stasjonene og holdeplassene våre skal kunne skaffe seg den informasjonen de trenger for å ta gode og velinformerte valg om reisen sin.

God kunde- og trafikkinformasjon er avgjørende for at kundene skal bli fornøyde med tilbudet på jernbanen. Det skal være lett å planlegge reiser, sjekke ankomsttider og finne fram til fasiliteter slik at ventetiden kan utnyttes maksimalt og reisene gjennomføres så effektivt og komfortabelt som mulig.

Håndboken er en instruks som er tilpasset de kundebehovene vi har kartlagt, med hovedmål om å øke kvaliteten på kundeleveransen i avvikssituasjoner, og å informere på samme måte i hele landet.