Beredskapsportalen
Operativ beredskapsinformasjon i Bane NOR.
Informasjon vedrørende kriseledelse er ivaretatt i BaneCIM


Større endringer i portalen:

Mandag 6. januar 2020 kl. 12:00 ble toglederområdene Hamar, Kristiansand, Stavanger og Narvik nedlagt og banestrekningene fordelt på de øvrige trafikkstyringssentralene. Området underlagt de nedlagte toglederområdene har andre nødnummer å forholde seg til. Se varsling

  • Nye varslingslister for de nye sentralene er tilgjengelig.
  • Beredskapskort er rettet etter den nye inndelingen av områdene.
  • Risiko- og beredskapsanalyser er lagt inn i portalen her
  • Informasjon om roller og ansvar ved skadestedshåndtering er lagt til i portalen her
  • Retningslinjer for nødkommunikasjon er lagt inn i portalen her
  • Beredskapsplanverk er overført til BaneCIM
  • Tiltakskort for kriseledelsen er overført til BaneCIM

Trine K. Bratlie Evensen/Bane NOR
Oversikt over informasjonseierskap i beredskapsportalen finner du her.
Ved spørsmål om tilganger til portalen: Send din henvendelse til beredskapsportalen@banenor.no

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.