Beredskapsportalen
Operativ beredskapsinformasjon i Bane NOR.
Informasjon vedrørende beredskapsledelse er ivaretatt i BaneCIM
Nytt dokument for Bane NOR's helhetlige planverk: Om beredskap i Bane NOR
(Siste oppdaterte versjon ligger alltid i Bane CIM.)


Større endringer i portalen:

 • Risikovurdering for bortfall av beredskapsinstallasjoner er nå lagt til under «Analyser». Se her
 • Nytt beredskapskort for Ski stasjon opprettet. Se her
 • Samtlige beredskapskort er gjennomgått og oppdatert (ikke tegninger, kun fakta). For oversikt se her: Endringsoversikt
 • Ny rutine ved brannalarm på Nationaltheatret linket i beredskapskortet for Nationaltheatret tilgjengelig. Se her
 • Varslingslister TSS er oppdaterte med hvilke hendelser som skal meldes til Bane CIM.
 • Nytt dokument for overordnet beredskapsplanverk for Bane NOR publisert, se link øverst på forsiden.
 • Ny tegning for varsling. Se varsling
 • Ny side med oversikt over landingsplasser for helikopter på utilgjengelige plasser i Trafikkområde Nord. Se Landingsplasser

Mandag 6. januar 2020 kl. 12:00 ble toglederområdene Hamar, Kristiansand, Stavanger og Narvik nedlagt og banestrekningene fordelt på de øvrige trafikkstyringssentralene. Området underlagt de nedlagte toglederområdene har andre nødnummer å forholde seg til. Se varsling

 • Nye varslingslister for de nye sentralene er tilgjengelig.
 • Beredskapskort er rettet etter den nye inndelingen av områdene.
 • Risiko- og beredskapsanalyser er lagt inn i portalen her
 • Informasjon om roller og ansvar ved skadestedshåndtering er lagt til i portalen her
 • Retningslinjer for nødkommunikasjon er lagt inn i portalen her
 • Beredskapsplanverk er overført til BaneCIM
 • Tiltakskort for kriseledelsen er overført til BaneCIM

Trine K. Bratlie Evensen/Bane NOR
Oversikt over informasjonseierskap i beredskapsportalen finner du her.
Ved spørsmål om tilganger til portalen: Send din henvendelse til beredskapsportalen@banenor.no

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.