Beredskapsportalen
Operativ beredskapsinformasjon i Bane NOR.
Informasjon vedrørende kriseledelse er ivaretatt i BaneCIM


Større endringer i portalen:

  • Risiko- og beredskapsanalyser er lagt inn i portalen her
  • Informasjon om roller og ansvar ved skadestedshåndtering er lagt til i portalen her
  • Retningslinjer for nødkommunikasjon er lagt inn i portalen her
  • Beredskapsplanverk er overført til BaneCIM
  • Tiltakskort for kriseledelsen er overført til BaneCIM

Trine K. Bratlie Evensen/Bane NOR
Oversikt over informasjonseierskap i beredskapsportalen finner du her.
Ved spørsmål om tilganger til portalen: Send din henvendelse til beredskapsportalen@banenor.no

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.